Zakład Farmakologii


Wszystkie publikacje
 • Neurobiologia optymizmu

  Artykuł, który ukazał się w czasopiśmie Wszechświat na podstawie wykładu wygłoszonego w ramach Tygodnia Mózgu w Krakowie 2014

  http://www.ptpk.org/tydzien_mozgu/tydzien_mozgu_2014.html#art_5 • Faron-Górecka A, Kuśmider M, Solich J, Górecki A, Dziedzicka-Wasylewska M. (2020) Genetic variants in dopamine receptors influence on heterodimerization in the context of antipsychotic drug action. Progress in Molecular Biology and Translational Science, Elsevier  https://doi.org/10.1016/bs.pmbts.2019.11.008

  Faron-Górecka A, Szlachta M, Kolasa M, Solich J, Górecki A, Kuśmider M, Żurawek D, Dziedzicka-Wasylewska M. (2019) Understanding GPCR dimerization. Methods in Cell Biology, Elsevier https://doi.org/10.1016/bs.mcb.2018.08.005

  Faron-Górecka A, Szafran-Pilch K. (2016) Prolactin and Somatostatin Responses to Antidepressant Therapy. In: López-Muñoz F., Srinivasan V., de Berardis D., Álamo C., Kato T. (eds) Melatonin, Neuroprotective Agents and Antidepressant Therapy. Springer, New Delhi 

  Zurawek D., Faron-Górecka A, Kuśmider M, Solich J, Kolasa M, Szafran-Pilch K, Kmiotek K, Gruca P, Papp M, Dziedzicka-Wasylewska M. (2015) Dopamine D1 and D2 Receptors in Chronic Mild Stress: Analysis of Dynamic Receptor Changes in an Animal Model of Depression Using In Situ Hybridization and Autoradiography. In: Tiberi M. (eds) Dopamine Receptor Technologies. Neuromethods, vol 96. Humana Press, New York, NY

  Łukasiewicz S, Faron-Górecka A, Dziedzicka-Wasylewska M. (2013) A Biophysical Approach for the Study of Dopamine Receptor Oligomerization. In: Kabbani N. (eds) Dopamine. Methods in Molecular Biology (Methods and Protocols), vol 964. Humana Press, Totowa, NJ

Wszystkie publikacje
 • #Cyber_odporność. W jaki sposób internetowe sieci społecznościowe mogą zbudować odporność na dezinformację?, Dr hab. Rafał Ryguła
  Przyznany w ramach konkursu IDEALAB na interdyscyplinarne, przełomowe projekty realizowane przez polskich naukowców we współpracy z badaczami z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Realizowany w latach 2020-2023, wraz z partnerami z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Poznańskiej oraz Uniwersytetu w Oslo.
 • Rola tendencyjności poznawczej w indywidualnej podatności na przejście od kontrolowanego używania do niekontrolowanego nadużywania alkoholu w modelu zwierzęcym, Dr hab. Rafał Ryguła
  Realizowany w latach 2019-2022. Przyznany w ramach programu OPUS 16 Narodowego Centrum Nauki w Krakowie.
 • Statek Neurobiologiczny, Dr hab. Rafał Ryguła
  Grant na popularyzacje neurnauki w ramach tygodnia mózgu, przyznany przez FENS ze środków Dana Foundation. W ramach grantu, badacze z Instytutu Farmakologii popularyują neurobiologię i wiedzę o mózgu na pokładzie NEURO-STATKU, który w dniu 17 marca 2019 r., podczas Tygodnia Mózgu, pływa po Wiśle w okolicach Wawelu. Wydarzenie objęte patronatem IF-PAN, L'OREAL i PTBUN.
 • Neurobiologiczny Autobus, Dr hab. Rafał Ryguła
  Grant na popularyzacje neuronauki w ramach tygodnia mózgu, przyznany przez FENS ze środków Dana Foundation. W ramach grantu, badacze z Instytutu Farmakologii popularyzowali neurobiologię i wiedzę o mózgu na pokładzie NEURO-AUTOBUSU, który w dniu 17 marca 2018 r., podczas Tygodnia Mózgu, krążył dookoła krakowskich Plant. Wydarzenie zostało objęte patronatem IF-PAN.
 • Farmakologiczne i optogenetyczne badania mechanizmu działania głębokiej stymulacji mózgu w przyśrodkowo-brzusznej korze przedczołowej w zwierzęcym modelu lekoopornej depresji, Prof. dr hab. Mariusz Papp
  Grant NCN, nr: 2017/25/B/NZ7/02710
 • Rola stresu retikulum endoplazmatycznego w patomechanizmach dysfunkcji kory przedczołowej wywołanej stresem we wczesnym okresie życia oraz w mechanizmach działania fluoksetyny u dzieci i młodzieży, Dr hab. Agnieszka Chocyk

 • Wrażliwość na negatywne informacje zwrotne jako kognitywny biomarker depresji w modelu zwierzęcym, Dr hab. Rafał Ryguła
  Realizowany w latach 2017-2020. Przyznany w ramach programu OPUS 12 Narodowego Centrum Nauki w Krakowie.Kierownik: Rafał Ryguła 
 • Wpływ stresu we wczesnym okresie życia na dojrzewanie i przepuszczalność bariery krew-mózg oraz aktywację procesów neurozapalnych w rozwoju ontogenetycznym , Mgr inż. Anna Solarz
  Preludium 12 2016/23/N/NZ4/01148 - kierownik
 • Własności farmakologiczne i neurotoksyczność nowych pochodnych NBOMe, Prof. dr hab. Krystyna Gołembiowska
  OPUS11 2016/21/B/NZ7/01131
 • Zmiany w neurogenezie w okresie odstawienia samopodawania nikotyny u szczurów - rola receptorów serotoninowych (5-HT)2C, Dr Magdalena Zaniewska
  GRANT NCN nr UMO-2015/17/B/NZ4/02621 (OPUS 9) 
 • Badania nad efektami i mechanizmami działania metody głębokiej stymulacji mózgu w dwóch modelach depresji lekoopornej u zwierząt., Prof. dr hab. Mariusz Papp
  Grant NCN, nr: 2015/17/B/NZ7/02979
 • Wpływ wczesnego stresu postnatalnego (separacja od matki) i fluktuacji poziomu kortykosteronu w okresie adolescencji na procesy plastyczności i funkcje kory przedczołowej. , Dr hab. Agnieszka Chocyk
  Preludium 9, 2015/17/N/NZ4/02800, 2016-2018 – opiekun naukowy
 • Molekularny mechanizm unikatowego działania klozapiny w kontekście heterodimeryzacji receptorów związanych z białkami G., Dr hab. Agata Faron - Górecka
 • Wpływ imipraminy i risperidonu na zaburzenia regulację przez limbiczne receptory D1, D2 i D3 anhedonii i zaburzenia pamięci wywołanych przez chroniczny łagodny stres u szczurów., Prof. dr hab. Mariusz Papp
  Grant NCN, nr: 2013/09/B/NZ7/04098
 • Pesymizm jako kognitywny biomarker depresji w modelu zwierzęcym (Grant NCN DEC-2014/13/B/NZ4/00214), Dr hab. Rafał Ryguła
  Realizowany w latach 2015-2018. Przyznany w ramach programu OPUS 7 Narodowego Centrum Nauki w Krakowie. Kierownik: Rafał Ryguła 
Wszystkie granty
 • Nagroda Prezesa Rady Ministrów za rozprawę habilitacyjną, Dr hab. Rafał Ryguła
  Czwartek, 24 Listopada 2016
 • Stypednium FNP START dla Młodych Naukowców 2007, Dr hab. Agata Faron - Górecka
  Poniedziałek, 30 Listopada -0001
 • Stypendium FNP START dla Młodych Naukowców 2008, Dr hab. Agata Faron - Górecka
  Poniedziałek, 30 Listopada -0001
Wszystkie nagrody
Kierownik zakładu

Prof. dr hab. Mariusz Papp

Telefon: +48 12 6623352
E-mail: nfpapp@cyfronet.pl

Techniki badawcze