Obszary badań


bioizosteryzm

ból

choroba afektywna dwubiegunowa

choroba Alzheimera

choroba Parkinsona

core-hopping

deep learning

depresja

dynamika molekularna

dziedziczność cech wielogenowych

farkamogenomika leków psychotropowych

fitochemia

immunologia

inhibitory białka Neumann-Pick1

inhibitory ligazy MurD

Interakcje farmakologiczne

ischemia

komputerowo wspomagane projektowanie leków

lęk

ligandy receptorów serotoninowych

metody in silico bazujące na strukturze celu biologicznego

metody in silico bazujące na strukturze liganda

modelowanie farmakoforowe

modelowanie homologiczne

naturalna nagroda

neurotoksyczność

pamięć

poszukiwanie nowych leków

proteomika

schizofrenia

transkryptomika odpowiedzi lekowych

uczenie maszynowe

uczenie się

uzależnienia lekowe

wiązania halogenowe

wirtualne badania przesiewowe

związki hamujące wirusa Ebola

związki hamujące wirusa HIV