Prof. dr hab. Krystyna Gołembiowska


Prof. dr hab. Krystyna Gołembiowska
Stanowisko
Profesor zwyczajny
Pracownia
Zespół II

Wszystkie publikacje
 • Własności farmakologiczne i neurotoksyczność nowych pochodnych NBOMe - 2017-01-27 - 2020-01-26
  OPUS11 2016/21/B/NZ7/01131
 • Dopalacze – efekty w ośrodkowym układzie nerwowym i neurotoksyczność (grant NCN OPUS-5 nr 2013/09/B/NZ7/04104, 2014-2017); kierownik

 • Wpływ nowych antagonistów receptorów adenozynowych A2A na procesy zapalne związane z neurodegeneracją neuronów dopaminowych w chorobie Parkinsona (grant MNiSW nr N N405 272337, 2009-2012); kierownik
 • Potencjalne zastosowanie antagonistów receptora adenozynowego A2A jako leków przeciwparkonsonowskich (grant KBN nr 2 PO5F 044 27, 2004-2007); kierownik
 • Grant na granty, 2007 (wsparcie w zakresie przygotowania wniosków projektowych do programu szczegółowego "Współpraca" 7. Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie Badań, Rozwoju Technologicznego i Demonstracji, 2007-2013); kierownik
 • Nowi antagoniści receptora adenozynowego A2A, proponowane potencjalne leki w chorobie Parkinsona. Wpływ na neurony dopaminowe układu czarno-prążkowiowego szczura w modelu mikrodiaizy in vivo (grant KBN nr 4 PO5F 025 18, 2000-2002); kierownik
 • Działanie neuroprotekcyjne w zwierzęcym modelu choroby Parkinsona – rola sytemu adenozynergicznego (grant KBN nr 4 PO5A 048 10, 1996-1998); kierownik
 • Właściwości neurochemiczne i aktywność biologiczna "dopalaczy" z grupy pochodnych katynonu (tzw. beta-ketoamfetamin), (grant NCN Opus-6 nr 2014/13/B/NZ7/02237, 2015-2017); wykonawca
 • Trzecia grupa receptorów metabotropowych dla glutaminianu jako punkt działaniania przyszłych leków antypsychotycznych (grant NCN MAESTRO 2012/6/06/A/NZ7/00014); wykonawca
 • Wpływ wybranych leków na układ dopaminowy w korze prefrontalnej w różnych modelach stresu (grant KBN nr 4 03252 91 01, 1993-1995); wykonawca
 • Rola glutamatergicznych receptorów metabotropowych w chorobie Parkinsona (grant KBN nr 4 PO5A 123 19, 2000-2003); wykonawca
 • Wpływ układu dopaminergicznego mózgu na regulację ekspresji cytochromu P 450 (grant KBN nr 2 PO5F 013 27, 2004-2007); wykonawca
 • Rola cynku w mechanizmach adaptacyjnych po lekach przeciwdepresyjnych (grant KBN nr 2 PO5A 178 29, 2005-2008); wykonawca
 • Antagoniści receptorów adenozynowych A2A jako związki przeciwparkinsonowskie i neuroprotekcyjne; badania w zwierzęcych modelach choroby Parkinsona (grant MNiSW nr N N401 1137 33, 2007-2010); wykonawca
 • Rola receptorowych kompleksów heterodimerycznych (D2-A2A i D2-CB1) w uzależnieniu kokainowym – aspekty behawioralne i neurochemiczne (grant MNiSW nr N N401 019 635, 2008-2011); wykonawca
 • Ligandy receptorow serotoninowych 5-HT1B jako potencjalne środki farmakoterapeutyczne w uzależnieniu amfetaminowym (grant MNiSW nr N N401 050836, 2009-2012); wykonawca
 • Wpływ układu noradrenergicznego mózgu na ekspresję cytochromu P450 w wątrobie szczura (grant MNiSW nr N N405 304836, 2009-2012); wykonawca
 • Mechanizmy modulacji przekaźnictwa serotonergicznego i potencjalnego oddziaływania przeciwdepresyjnego antagonistów 5-HT7 w zwierzęcych modelach depresji (grant MNiSW nr N N401 025938, 2010-2013); wykonawca
 • Grant De-Me-Ter Depresja-Mechanizmy-Terapia Nr POIG.01.01.02-12-004/09-00 Działanie:1.1, Poddziałanie 1.1.2. Zadanie główne 1: Modelowanie depresji – strategia poznawania jej etiologii. Zadanie główne 5: Współwystępowanie depresji z innymi schorzeniami uk

Krajowa

 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Międzynarodowa

 • DOV Pharmaceutical Company USA
 • University of Cagliari