Kooperacja / współpraca


AGH
Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej, Uniwersytet Rzeszowski
Instytut Fizyki Jądrowej, PAN w Krakowie
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, Warszawa
Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego
Instytut Podstaw Chemii Żywności Politechniki Łódzkiej
Katedra Chemii Analitycznej, AGH
Katedra Farmakobiologii, Collegium Medicum UJ
Katedra Farmakologii Collegium Medicum UJ
Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Katedra Psychiatrii, Uniwersytet Jagielloński
Klinika Psychiatrii Dorosłych, Collegium Medicum UJ
Laboratorium mikrotomografii, Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych, Uniwersytet Śląski http://prac.us.edu.pl/~xm/?page_id=2
Politechnika Krakowska
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Pozawydziałowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych, Uniwersytet Rzeszowski
Pracownia Mikologii Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Zakład Farmakologii i Farmakodynamiki
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny, Zakład Farmakodynamiki
Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński
Wydział Odlewnictwa, Katedra Chemii i Korozji Metali, AGH, Kraków
Zakład Biologii Komórki, Wydział Biochemii Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński http://www.zbk.wbbib.uj.edu.pl/pl_PL
Zakład Chemii Analitycznej, UJ
Zakład Farmakognozji Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zakład Farmakologii Doświadczalnej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
University of Ferrara, Pharmacy Faculty, Italy - Prof Luca Ferraro
* Germany, Philipps-Universitaet Marburg, Institut fuer Pharmakologie und Klinische Pharmazie
* Germany, Technische Universität Darmstadt, Clemens-Schöpf-Institut für Organische Chemie und Biochemie
Centrum Medycyny Molekularnej Max-Delbrück'a - Pracownia Biologii Molekularnej Hormonów Peptydowych, Berlin
Dept. of Biomedical Sciences Section of Neuropsychopharmacology, University of Cagliari, Italy
DOV Pharmaceutical Company USA
Dr Andrii Domanskyi, Institute of Biotechnology, University of Helsinki, Finland
Dr Rosanna Parlato, Institute of Applied Physiology, University of Ulm, Germany
Endocannabinoid Research Group (ERG) http://srva.na.icb.cnr.it/erg/
Institute of Evolution, University of Haifa
Istituto Superiore di Sanita', Rzym, Włochy
Karolinska Institutet, Department of Neuroscience, Stockholm, Sweden - Prof Kjell Fuxe
Ottawa Hospital Research Institute (Neuro) University of Ottawa
Oxford
Palacky University in Olomouc, Faculty of Science, Department of Botany
Spedding Research Solutions SARL
University of Cagliari
University of Mississippi Medical Center, Jackson MS Department of Psychiatry
Wolfson Centre for Age Related Diseases, King’s College London https://www.kcl.ac.uk/ioppn/depts/wolfson/research/pain/staff/mcmahonsteve.aspx