Collaboration/Cooperation


AGH
Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej, Uniwersytet Rzeszowski
dr Monika Marcinkowska, Katedra Chemii Farmaceutyczne Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Instytut Fizyki Jądrowej, PAN w Krakowie
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN; Prof. dr hab. Wiesław Łasocha
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im M. Mossakowskiego PAN, Zakład Neurochemii; Dr hab. Elżbieta Salińska
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, Warszawa
Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego
Instytut Podstaw Chemii Żywności Politechniki Łódzkiej
Katedra Biochemii Klinicznej CM UJ
Katedra Chemii Analitycznej, AGH
Katedra Farmakobiologii, Collegium Medicum UJ
Katedra Farmakologii CM UJ (Kraków)
Katedra Farmakologii Collegium Medicum UJ
Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Katedra Neurologii CM UJ (Kraków)
Katedra Psychiatrii, Uniwersytet Jagielloński
Katedra Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych, Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum UJ
Klinika Psychiatrii Dorosłych, Collegium Medicum UJ
Laboratorium mikrotomografii, Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych, Uniwersytet Śląski http://prac.us.edu.pl/~xm/?page_id=2
Politechnika Krakowska
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Pozawydziałowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych, Uniwersytet Rzeszowski
Pracownia Mikologii Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Zakład Farmakologii i Farmakodynamiki
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Zoologii, Pracownia Neurobiologii; Dr hab. Joanna Śliwowska
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Katedra Biotechnologii Zwierząt; Prof. dr hab. Anna K. Wójtowicz
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny, Zakład Farmakodynamiki
Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Biomateriałów i Kompozytów, AGH
Wydział Odlewnictwa, Katedra Chemii i Korozji Metali, AGH, Kraków
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Katedra Zdrowia Publicznego, Dietetyki i Chorób Cywilizacyjnych; Dr Konrad Szychowski
Zakład Biochemii Toksykologicznej, Wydział Farmaceutyczny CM UJ (Kraków)
Zakład Biologii Komórki, Wydział Biochemii Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński http://www.zbk.wbbib.uj.edu.pl/pl_PL
Zakład Chemii Analitycznej, UJ
Zakład Farmakognozji Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zakład Farmakologii Doświadczalnej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
University of Ferrara, Pharmacy Faculty, Italy - Prof Luca Ferraro
Brain Mind Institute, School of Life Sciences, Ecole Polytechnique Fédérale Lausanne (Lozanna, Szwajcaria)
Center for Molecular Neurobiology Hamburg (Hamburg, Niemcy)
Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, Universidad Autonoma de Madrid (Madryt, Hiszpania)
Centrum Medycyny Molekularnej Max-Delbrück'a - Pracownia Biologii Molekularnej Hormonów Peptydowych, Berlin
Department of Neurology, University Hospital La Paz (Madryt, Hiszpania)
Department of Pharmaceutical Sciences, School of Pharmacy, Bouvé College of Health Sciences, Northeastern University
Department of Pharmacological and Biomolecular Sciences, Università degli Studi di Milano, Italy
Department of Psychiatry and Psychotherapy, University Clinic, Friedrich-Alexander-University of Erlangen-Nuremberg, Erlangen, Germany
Department of Psychiatry and Psychotherapy, University Clinic, Friedrich-Alexander-University of Erlangen-Nuremberg, Erlangen, Germany - Prof Christia
Dept. of Biomedical Sciences Section of Neuropsychopharmacology, University of Cagliari, Italy
Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco, Universita degli Studi di Bari Aldo Moro (Bari, Włochy)
DOV Pharmaceutical Company USA
Dr Andrii Domanskyi, Institute of Biotechnology, University of Helsinki, Finland
Dr Martine Daujat-Chavanieu, Institute for Regenerative Medicine and Biotherapy, Univ Montpellier, Inserm U1183, CHU Montpellier, Montpellier, France.
Dr Rosanna Parlato, Institute of Applied Physiology, University of Ulm, Germany
Endocannabinoid Research Group (ERG) http://srva.na.icb.cnr.it/erg/
Institute for Laboratory Animal Science, University Hospital RWTH (Aachen, Niemcy)
Institute of Evolution, University of Haifa
Institute of Marine Biochemistry, Vietnam Academy of Science and Technology
Istituto Superiore di Sanita', Rzym, Włochy
Karolinska Institutet, Department of Neuroscience, Stockholm, Sweden - Prof Kjell Fuxe
Ottawa Hospital Research Institute (Neuro) University of Ottawa
Oxford
Palacky University in Olomouc, Faculty of Science, Department of Botany
Prof. JM. Witkin, prof. J.Cook, Department of Chemistry and Biochemistry, University of Wisconsin-Milwaukee, Milwaukee, WI, USA
Prof. M. Schwab, Brain Research Institute, University of Zurich
RWTH Aachen University, Institute of Neuroanatomy, Germany; Prof. Cordian Beyer
School of Medicine, Medical Sciences and Nutrition, Institute of Medical Sciences, University of Aberdeen
Spedding Research Solutions SARL
University of Cagliari
University of Haifa, Department of Psychology, Israel; Prof. Inna Gaisler-Salomon
University of Mississippi Medical Center, Jackson MS Department of Psychiatry