KONKURS WEWNĘTRZNY NA PROJEKTY NAUKOWE


Dyrektor Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk ogłasza wewnętrzny konkurs na finansowanie projektów naukowych. 

Zaproszenie do składania wniosków skierowane jest do pracowników naukowych Instytutu, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, z wyłączeniem kierowników Pracowni i Zakładów, dla których głównym miejscem pracy jest Instytut i których dorobek wliczany jest do dorobku naukowego Instytutu.

Wnioski o finansowanie powinny zostać przygotowane w języku angielskim.

Poniżej znajduje się regulamin konkurs w którym został umieszczony odnośnik do formularza wniosku.

REGULAMIN KONKURSU

W przypadku pytań lub problemów z działaniem formularza, bardzo proszę o kontakt z Działem Koordynacji Badań Naukowych: chmura@if-pan.krakow.pl i jaworska@if-pan.krakow.pl. 

Termin składania wniosków upływa 15 czerwca 2021 r. o godz. 16.00Pliki do pobrania