KONKURSY MIĘDZYNARODOWE I ZAGRANICZNE - Aktualności


    Konkurs BiodivRestore
Konkurs BiodivRestore na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące bioróżnorodności oraz ochrony i odbudowy zdegradowanych ekosystemów, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk wodnych. O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.
Kraje uczestniczące w konkursie: Austria, Belgia, Brazylia*, Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Maroko, Mołdawia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Tajwan, Tunezja, Turcja. Szczegóły na stronie NCN

Termin naboru wniosków: 7 grudnia 2020 r. 


    Konkurs CEUS-UNIOSNO

Konkurs na projekty badawcze dwustronne lub trójstronne dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii i Polski w ramach programu wielostronnego CEUS.
Konkurs CEUS-UNIOSNO realizowany jest w oparciu o procedurę Agencji Wiodącej (Lead Agency Procedure).

Rolę Agencji Wiodącej pełną:
· w przypadku Austrii – Fonds zur Forderung der wissenschftlichen Forschung (zwana dalej FWF);
· w przypadku Czech – Grantová agentura České republiky (zwana dalej GAČR);
· w przypadku Słowenii – Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (zwana dalej ARRS).

NCN nie może pełnić roli Agencji Wiodącej w konkursie CEUS-UNISONO
Szczegóły na stronie NCN

Termin naboru wniosków: 30 grudnia 2020 r.     BioLAB
Program BioLAB, roczny, płatny staż dla studentów nauk biologicznych (biologia, biochemia, biotechnologia, chemia, fizyka, farmacja, itp.) w czterech amerykańskich instytucjach naukowych.
Szczegóły na stronie FULBRIGHT Poland.

Termin naboru wniosków: 1 luty 2021 r.