Zakłady


Kierownik zakładu

Prof. dr hab. Piotr Popik

Telefon: +48 12 6623375
E-mail: popikp@if-pan.krakow.pl

Zakład Badań Nowych Leków

Kierownik zakładu

Prof. dr hab. Irena Nalepa

Telefon: +48 12 6623225
E-mail: nalepa@if-pan.krakow.pl

Zakład Biochemii Mózgu

Kierownik zakładu

Prof. dr hab. Andrzej Bojarski

Telefon: +48 12 6623365
E-mail: bojarski@if-pan.krakow.pl

Zakład Chemii Leków

Kierownik zakładu

Prof. dr hab. Władysława Daniel

Telefon: +48 12 6623266
E-mail: nfdaniel@cyf-kr.edu.pl

Zakład Farmakokinetyki i Metabolizmu Leków

Kierownik zakładu

Prof. dr hab. Mariusz Papp

Telefon: +48 12 6623352
E-mail: nfpapp@cyfronet.pl

Zakład Farmakologii

Kierownik zakładu

Prof. dr hab. Joanna Mika

Telefon: +48 12 6623298
E-mail: joamika@if-pan.krakow.pl

Zakład Farmakologii Bólu

Kierownik zakładu

Prof. dr hab. Małgorzata Filip

Telefon: +48 12 6623296
E-mail: mal.fil@if-pan.krakow.pl

Zakład Farmakologii Uzależnień

Kierownik zakładu

Dr hab. Anna Stojakowska

Telefon: +48 12 6623254
E-mail: stoja@if-pan.krakow.pl

Zakład Fitochemii

Kierownik zakładu

Prof. dr hab. Krzysztof Tokarski

Telefon: +48 12 6623239
E-mail: ktok@if-pan.krakow.pl

Zakład Fizjologii

Kierownik zakładu

Dr hab. Bernadeta Szewczyk

Telefon: +48 12 6623315
E-mail: szewczyk@if-pan.krakow.pl

Zakład Neurobiologii

Kierownik zakładu

Prof. dr hab. Katarzyna Starowicz - Bubak

Telefon: +48 12 6623206
E-mail: starow@if-pan.krakow.pl

Zakład Neurochemii

Kierownik zakładu

Prof. dr hab. Agnieszka Basta - Kaim

Telefon: +48 12 6623273
E-mail: basta@if-pan.krakow.pl

Zakład Neuroendokrynologii Doświadczalnej

Kierownik zakładu

Dr hab. Jan Manuel Rodriguez Parkitna

Telefon: +48 12 6623316
E-mail: janrod@if-pan.krakow.pl

Zakład Neurofarmakologii Molekularnej

Kierownik zakładu

Dr hab. Katarzyna Kuter - Nowak

Telefon: +48 12 6623226
E-mail: kuter@if-pan.krakow.pl

Zakład Neuropsychofarmakologii