Centrum Informacji Naukowej, Biblioteka i Archiwum


Kontakt: Centrum Informacji Naukowej, Biblioteka i Archiwum

                Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie

                ul. Smętna 12, 31-343 Kraków

                tel.: +48 12 6623361, 6623317

                e-mail:  cinba@if-pan.krakow.pl


                                    ARCHIWUM - BIBLIOTEKA - INFORMACJA NAUKOWA

 

      

KATALOG BIBLIOTECZNY ON-LINE

        Zapraszamy do korzystania
 


                                                            CENTRUM W LICZBACH:
Archiwum: 137,40 metrów bieżących dokumentacji uporządkowanej i zewidencjonowanej

                       ok. 40 metrów bieżących dokumentacji do opracowania

                                    (w tym materiałów prywatnych i danych badawczych)

Biblioteka: 7650 książek (w tym serii i wydawnictw wielotomowych, co daje ponad 12 tysięcy voluminów)

                      432 tytuły czasopism

Informacja naukowa: ok. 500 pozycji bibliografii pracowników Instytutu rocznie (prace oryginalne,

                                               przeglądowe, rozdziały w monografiach, komunikaty zjazdowe)

                                         ok. 20-30 analiz bibliometrycznych rocznie