Aktualności


Zawiadomienie o wyborze Dyrektora Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk na kadencje 2021-2025 Zawiadomienie o wyborze Dyrektora Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk na kadencje 2021-2025 Na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 roku, w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2021 r. poz.45), uprzejmie informuję, że Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja PAN z siedzibą: ul. Smętna 12, 31-343 Kraków w wyniku postępowania konkursowego, uchwałą nr 2/2021 z dnia 2 lutego 2021 r. wyłoniła kandydaturę prof. dr hab. Małgorzaty Filip na stanowisko dyrektora Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja PAN. Zgodnie z rozstrzygnięciem konkursu Prezes PAN z dniem 1 marca 2021 r. powierzył prof. dr hab. Małgorzacie Filip funkcję dyrektora Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja PAN, na okres czteroletniej kadencji, tj. do 28 lutego 2025 r.
Film promujący czasopismo Pharmacological Reports Film promujący czasopismo Pharmacological Reports Zapraszamy do obejrzenia filmu promującego czasopismo "Pharmacological Reports", zrealizowanego dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (879/P-DUN/2019). Film dostępny jest w serwisie YouTube, na stronie IF PAN oraz na portalu Facebook. Dziękujemy wszystkim Pracownikom instytutu oraz Autorom za udostępnienie materiałów wykorzystanych w spocie. Serdecznie zapraszamy do przesyłania artykułów do naszego czasopisma. Autorzy afiliowani w polskich jednostkach naukowych mają możliwość publikowania w otwartym dostępie bez dodatkowych opłat.
Artykuł mgr Agaty Cieślik w najnowszym numerze Wiedzy i życia Artykuł mgr Agaty Cieślik w najnowszym numerze Wiedzy i życia Zachęcamy do lektury artykułu mgr Agaty Cieślik z Pracowni Neurobiologii Emocji i Procesów Poznawczych IF PAN, który pojawił się w najnowszym (02/2021) numerze "Wiedzy i Życia". Autorka wyjaśnia czy bycie optymistą, to recepta na szczęście.
Dr hab. Krzysztof Tokarski otrzymał tytuł Profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu Dr hab. Krzysztof Tokarski otrzymał tytuł Profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu W dniu 04.01.2021  Prezydent RP Andrzej Duda nadał Panu dr. hab. Krzysztofowi Tokarskiemu tytuł Profesora nauk medycznych i nauk o  zdrowiu. Składamy gratulacje!