Aktualności


Uroczyste wręczenie dyplomów potwierdzających uzyskanie stopni naukowych przez pracowników IF PAN Uroczyste wręczenie dyplomów potwierdzających uzyskanie stopni naukowych przez pracowników IF PAN W dniu 18 czerwca,  podczas Rady Naukowej IF PAN, odbyło się oficjalne wręczenie dyplomów potwierdzających uzyskanie stopni naukowych. Dyplomy odebrały dr hab. Danuta Jantas oraz dr Magdalena Żychowska.
Prof. Joanna Mika otrzymała nagrodę im. Tadeusza Browicza Prof. Joanna Mika otrzymała nagrodę im. Tadeusza Browicza Z przyjemnością informujemy, że prof. Joanna Mika, kierownik Zakładu Farmakologii Bólu IF PAN, otrzymała nagrodę im. Tadeusza Browicza za wyjaśnienie roli modulacji neuroimmunologicznych w mechanizmach bólu neuropatycznego.
Nominacje profesorskie dla pracowników Instytutu Farmakologii Nominacje profesorskie dla pracowników Instytutu Farmakologii Mamy zaszczyt poinformować, że Prezydent RP nadał tytuł profesora kolejnym pracownikom naukowym Instytutu Farmakologii. Nominację profesorską w dniu 27 maja 2019 r. otrzymały dr hab. Jadwiga Wardas oraz dr hab. Małgorzata Kajta.
Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska 6 maja 2019 r. powstała Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska współtworzona przez 5 instytutów naukowych. Szkoła będzie kształciła doktorantów w następujących dyscyplinach naukowych: fizyka, chemia, nauki medyczne, inżynieria materiałowa.