Aktualności


Dr Irena Smaga-Maślanka laureatką stypendium dla młodych naukowców Dr Irena Smaga-Maślanka laureatką stypendium dla młodych naukowców Z przyjemnością informujemy, że z dniem 9 czerwca 2020 r. dr Irena Smaga-Maślanka, adiunkt w Zakładzie Farmakologii Uzależnień, otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. O stypendium mogły ubiegać się osoby wykazujące się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej oraz posiadające status młodego naukowca.
Mgr inż. Kinga Gawlińska laureatką stypendium NAWA w drugiej edycji Programu im. Iwanowskiej Mgr inż. Kinga Gawlińska laureatką stypendium NAWA w drugiej edycji Programu im. Iwanowskiej Jest nam niezmiernie miło poinformować, że mgr inż. Kinga Gawlińska z Zakładu Farmakologii Uzależnień IF PAN została laureatką stypendium NAWA w drugiej edycji Programu im. Iwanowskiej. Celem programu jest zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów polskich uczelni przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w najlepszych zagranicznych ośrodkach na całym świecie.
Odeszła mgr Joanna Siwanowicz, wieloletni emerytowany pracownik Instytutu Odeszła mgr Joanna Siwanowicz, wieloletni emerytowany pracownik Instytutu Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 16 czerwca 2020 r. odeszła od nas ś. p. mgr Joanna Siwanowicz, wieloletni emerytowany pracownik Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk.
Dr Katarzyna Głombik i dr Agnieszka Potasiewicz laureatkami stypendium dla młodych naukowców Dr Katarzyna Głombik i dr Agnieszka Potasiewicz laureatkami stypendium dla młodych naukowców Z przyjemnością informujemy, że dr Katarzyna Głombik oraz dr Agnieszka Potasiewicz z Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja PAN otrzymały stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych naukowców. Nagrodzone to wybitne, młode badaczki prowadzące innowacyjne badania naukowe na wysokim poziomie i mogące się pochwalić imponującym dorobkiem naukowym.