Ogród Roślin Leczniczych


Kierownik pracowni

Mgr inż. Anna Sochacka - Obruśnik

Telefon: +48 12 6623257
E-mail: sochacka@if-pan.krakow.pl

Zainteresowania badawcze

Techniki badawcze

Słowa kluczowe