Pracownicy


Kierownik

Adiunkci

Dr Agata Faron - Górecka Dr Agata Faron - GóreckaTelefon: +48 12 6623318Email: gorecka@if-pan.krakow.plPokój: 216

Asystenci

Dr Joanna Solich Dr Joanna SolichTelefon: +48 12 6623204Email: solich@if-pan.krakow.plPokój: 232

Pracownicy inżynieryjno-techniczni z wyższym wykształceniem

Mgr inż. Paulina Pabian Mgr inż. Paulina PabianTelefon: +48 12 6623202Email: palach@if-pan.krakow.plPokój: 232
Dr Magdalena Kolasa Dr Magdalena KolasaTelefon: +48 12 6623204Email: gaska@if-pan.krakow.plPokój: 232
Dr Maciej Kuśmider Dr Maciej KuśmiderTelefon: +48 12 6623318Email: kusmider@if-pan.krakow.plPokój: 216

Doktoranci

Mgr Marta Szlachta Mgr Marta SzlachtaTelefon: +48 12 6623202Email: dubmar@if-pan.krakow.plPokój: 232