Pracownicy


Kierownik

Dr hab. Anna Stojakowska Dr hab. Anna StojakowskaTelefon: +48 12 6623254Email: stoja@if-pan.krakow.plPokój: Radzikowskiego 176

Adiunkci

Dr Marta Kot Dr Marta KotTelefon: +48 12 6623257Email: kot@if-pan.krakow.plPokój: 30, Radzikowskiego 176
Dr hab. Klaudia Michalska Dr hab. Klaudia MichalskaTelefon: +48 12 6623257Email: klaudiaz@if-pan.krakow.plPokój: Radzikow.

Pracownicy badawczo-techniczni

Dr Beata Duszyńska Dr Beata DuszyńskaTelefon: +48 12 6623349Email: duszyn@if-pan.krakow.plPokój: 325

Pracownicy inżynieryjno-techniczni z wyższym wykształceniem

Mgr inż. Anna Sochacka - Obruśnik Mgr inż. Anna Sochacka - ObruśnikTelefon: +48 12 6623257Email: sochacka@if-pan.krakow.plPokój: Radzikow.
Mgr Katarzyna Stec Mgr Katarzyna StecTelefon: +48 12 6623257Pokój: Radzikow.

Pracownicy inżynieryjno-techniczni ze średnim wykształceniem

Pracownicy obsługi

 Józef Wójtowicz Józef WójtowiczTelefon: +48 12 6623257Pokój: Radzikow.

Doktoranci

Mgr Natalia Kłeczek Mgr Natalia KłeczekTelefon: +48 12 6623257Email: kleczek@if-pan.krakow.plPokój: Radzikowskiego 176

Pracownicy zatrrudnieni jako pomoc laboratoryjna