Pracownia Farmakologii Biochemicznej


Pracownia Farmakologii Biochemicznej działa w ramach Zakładu Farmakologii. Generalnie w obszarze zainetresowań Pracowni są biochemiczne i molekularne badania mechanizmów działania leków psychoaktywnych, zwłaszcza leków przeciwdepresyjnych oraz przeciwpsychotycznych. W szczególności interesuje nas rozwiązanie zagadki skuteczności klinicznej wielokrotnych podań  tych leków.

Równie ważne jest  zagadnienie oporności na stres - zbadanie  biochemicznych i molekularnych markerów tego zjawiska może przybliżyć nas do zrozumienia oporności na depresję a może i samej depresji. Wiele z tych badań wykonujemy w ścisłej współpracy z Pracownią Farmakologii Behawioralnej IF PAN.

Metody i modele badawcze stosowane w Pracowni Farmakologii Biochemicznej są bardzo zaawansowane, różnorodne i stale rozwijane - od hodowli komórkowych po zwierzęta transgeniczne, od technik radioizotopowych (analizy saturacyjne i kompetycyjne, autoradiografia receptorów) po badania interakcji białek receptorowych w mózgu techniką PLA, od hybrydyzacji in situ po mikromacierze i pomiary microRNA; w zasadzie trudno wymienić je wszystkie.

Naszą siłą jest znakomity zgrany zespół, interdyscyplinarny i ściśle współpracujący, co powoduje, że żadna nowa technika nie jest trudna.Molekularne markery odpowiedzi na stres w dwóch modelach depresji lekoopornej u szczurów - A. Faron-Górecka, M. Kuśmider, P. Gruca, M. Łasoń, M. Niemczyk, M. Papp


Wszystkie publikacje

 • Faron-Górecka A, Kuśmider M, Solich J, Górecki A, Dziedzicka-Wasylewska M. (2020) Genetic variants in dopamine receptors influence on heterodimerization in the context of antipsychotic drug action. Progress in Molecular Biology and Translational Science, Elsevier  https://doi.org/10.1016/bs.pmbts.2019.11.008

  Faron-Górecka A, Szlachta M, Kolasa M, Solich J, Górecki A, Kuśmider M, Żurawek D, Dziedzicka-Wasylewska M. (2019) Understanding GPCR dimerization. Methods in Cell Biology, Elsevier https://doi.org/10.1016/bs.mcb.2018.08.005

  Faron-Górecka A, Szafran-Pilch K. (2016) Prolactin and Somatostatin Responses to Antidepressant Therapy. In: López-Muñoz F., Srinivasan V., de Berardis D., Álamo C., Kato T. (eds) Melatonin, Neuroprotective Agents and Antidepressant Therapy. Springer, New Delhi 

  Zurawek D., Faron-Górecka A, Kuśmider M, Solich J, Kolasa M, Szafran-Pilch K, Kmiotek K, Gruca P, Papp M, Dziedzicka-Wasylewska M. (2015) Dopamine D1 and D2 Receptors in Chronic Mild Stress: Analysis of Dynamic Receptor Changes in an Animal Model of Depression Using In Situ Hybridization and Autoradiography. In: Tiberi M. (eds) Dopamine Receptor Technologies. Neuromethods, vol 96. Humana Press, New York, NY

  Łukasiewicz S, Faron-Górecka A, Dziedzicka-Wasylewska M. (2013) A Biophysical Approach for the Study of Dopamine Receptor Oligomerization. In: Kabbani N. (eds) Dopamine. Methods in Molecular Biology (Methods and Protocols), vol 964. Humana Press, Totowa, NJ

Wszystkie publikacje
 • Molekularny mechanizm unikatowego działania klozapiny w kontekście heterodimeryzacji receptorów związanych z białkami G., Dr hab. Agata Faron - Górecka
 • Endogenne markery efektywności terapii depresji w modelu chronicznego łagodnego stresu (CMS), Dr hab. Agata Faron - Górecka
Wszystkie granty
 • Stypednium FNP START dla Młodych Naukowców 2007, Dr hab. Agata Faron - Górecka
  Poniedziałek, 30 Listopada -0001
 • Stypendium FNP START dla Młodych Naukowców 2008, Dr hab. Agata Faron - Górecka
  Poniedziałek, 30 Listopada -0001
Wszystkie nagrody