Pracownia Farmakologii Biochemicznej


Pracownia Farmakologii Biochemicznej działa w ramach Zakładu Farmakologii. Generalnie w obszarze zainetresowań Pracowni są biochemiczne i molekularne badania mechanizmów działania leków psychoaktywnych, zwłaszcza leków przeciwdepresyjnych oraz przeciwpsychotycznych. W szczególności interesuje nas rozwiązanie zagadki skuteczności klinicznej wielokrotnych podań  tych leków.

Równie ważne jest  zagadnienie oporności na stres - zbadanie  biochemicznych i molekularnych markerów tego zjawiska może przybliżyć nas do zrozumienia oporności na depresję a może i samej depresji. Wiele z tych badań wykonujemy w ścisłej współpracy z Pracownią Farmakologii Behawioralnej IF PAN.

Metody i modele badawcze stosowane w Pracowni Farmakologii Biochemicznej są bardzo zaawansowane, różnorodne i stale rozwijane - od hodowli komórkowych po zwierzęta transgeniczne, od technik radioizotopowych (analizy saturacyjne i kompetycyjne, autoradiografia receptorów) po badania interakcji białek receptorowych w mózgu techniką PLA, od hybrydyzacji in situ po mikromacierze i pomiary microRNA; w zasadzie trudno wymienić je wszystkie.

Naszą siłą jest znakomity zgrany zespół, interdyscyplinarny i ściśle współpracujący, co powoduje, że żadna nowa technika nie jest trudna.Molekularne markery odpowiedzi na stres w dwóch modelach depresji lekoopornej u szczurów - A. Faron-Górecka, M. Kuśmider, P. Gruca, M. Łasoń, M. Niemczyk, M. Papp


Wszystkie publikacje

 • Faron-Górecka A, Kuśmider M, Solich J, Górecki A, Dziedzicka-Wasylewska M. (2020) Genetic variants in dopamine receptors influence on heterodimerization in the context of antipsychotic drug action. Progress in Molecular Biology and Translational Science, Elsevier  https://doi.org/10.1016/bs.pmbts.2019.11.008

  Faron-Górecka A, Szlachta M, Kolasa M, Solich J, Górecki A, Kuśmider M, Żurawek D, Dziedzicka-Wasylewska M. (2019) Understanding GPCR dimerization. Methods in Cell Biology, Elsevier https://doi.org/10.1016/bs.mcb.2018.08.005

  Faron-Górecka A, Szafran-Pilch K. (2016) Prolactin and Somatostatin Responses to Antidepressant Therapy. In: López-Muñoz F., Srinivasan V., de Berardis D., Álamo C., Kato T. (eds) Melatonin, Neuroprotective Agents and Antidepressant Therapy. Springer, New Delhi 

  Zurawek D., Faron-Górecka A, Kuśmider M, Solich J, Kolasa M, Szafran-Pilch K, Kmiotek K, Gruca P, Papp M, Dziedzicka-Wasylewska M. (2015) Dopamine D1 and D2 Receptors in Chronic Mild Stress: Analysis of Dynamic Receptor Changes in an Animal Model of Depression Using In Situ Hybridization and Autoradiography. In: Tiberi M. (eds) Dopamine Receptor Technologies. Neuromethods, vol 96. Humana Press, New York, NY

  Łukasiewicz S, Faron-Górecka A, Dziedzicka-Wasylewska M. (2013) A Biophysical Approach for the Study of Dopamine Receptor Oligomerization. In: Kabbani N. (eds) Dopamine. Methods in Molecular Biology (Methods and Protocols), vol 964. Humana Press, Totowa, NJ

Wszystkie publikacje
 • Molekularny mechanizm unikatowego działania klozapiny w kontekście heterodimeryzacji receptorów związanych z białkami G., Dr hab. Agata Faron - Górecka
 • Endogenne markery efektywności terapii depresji w modelu chronicznego łagodnego stresu (CMS), Dr hab. Agata Faron - Górecka
 • OPUS NCN 2016/23/B/NZ4/01086 Charakterystyka molekularna fenotypu opornego na stres z wykorzystaniem modeli mysich., Prof. dr hab. Marta Dziedzicka - Wasylewska
 • OPUS NCN 2012/07/B/NZ7/01164 Molekularne markery oporności na stres w zwierzęcym modelu depresji., Prof. dr hab. Marta Dziedzicka - Wasylewska
 • Pol-Nor/199523/64/2013 Nanoparticle delivery systems for therapies against neurodegenerative diseases., Prof. dr hab. Marta Dziedzicka - Wasylewska
 • DEMETER NCBiR POIG 01.01.02-12-004/09 Molekularne markery lekooporności-ustalenie roli prolaktyny i somatostatyny w lekooporności., Prof. dr hab. Marta Dziedzicka - Wasylewska
 • Własny NCN N N302 438839 Zastosowanie nanokapsułek do kontrolowanego dostarczania klozapiny w miejsce występowania hetero-dimerów receptorów dopaminowych D2 i serotoninowych 5-HT2A, Prof. dr hab. Marta Dziedzicka - Wasylewska
 • Własny NCN N N401 041437 Funkcjonalne badania in vitro procesu heterodimeryzacji receptorów dopaminowych D2 oraz serotoninowych 5HT2A i 2C., Prof. dr hab. Marta Dziedzicka - Wasylewska
 • Zamawiany MNiSW 10/0-PBZ-MNiI-2/1/2005 Zastosowanie genomiki funkcjonalnej, proteomiki i informatyki do opisu molekularnych mechanizmów działania leków przeciwdepresyjnych., Prof. dr hab. Marta Dziedzicka - Wasylewska
 • Koordynacja pakietu grantów zamawianych (w zakresie zadań z obszaru medycyny) PBZ-MNiI-2/1/2005 Zastosowanie współczesnej genomiki funkcjonalnej i bioinformatyki do charakteryzacji i tworzenia modeli procesów biologicznych o istotnym znaczeniu w medycynie i rolnictwie., Prof. dr hab. Marta Dziedzicka - Wasylewska
 • Własny MNiSW 2P05A 071 29 Molekularne mechanizmy działania neuroleptyków na warianty genetyczne ludzkich receptorów dopaminowych D2 i D1 transfekowanych do komórek HEK 293., Prof. dr hab. Marta Dziedzicka - Wasylewska
Wszystkie granty
 • Stypednium FNP START dla Młodych Naukowców 2007, Dr hab. Agata Faron - Górecka
  Poniedziałek, 30 Listopada -0001
 • Stypendium FNP START dla Młodych Naukowców 2008, Dr hab. Agata Faron - Górecka
  Poniedziałek, 30 Listopada -0001
 • 1992 r. Nagroda im. Dr Aurelii Baczko za jedną z trzech najlepszych prac doktorskich obronionych w Polsce w roku 1991, Warszawa; 1992 r. Nagroda im. J.J. Supniewskich za całokształt działalności naukowej w roku 1991, Kraków; 2000 r. Nagroda im. T. Browicza Wydziału Lekarskiego Polskiej Akademii Umiejętności za cykl prac nt. Mechanizm Działania Leków Przeciwdepresyjnych, Kraków 2019 r. Nagroda im. Jędrzeja Śniadeckiego Wydziału Nauk Medycznych PAN za cykl prac nt. Rola heterodimeryzacji receptorów związanych z białkami G w mechanizmie działania leków przeciw-psychotycznych i przeciwdepresyjnych, Warszawa, Prof. dr hab. Marta Dziedzicka - Wasylewska
  Poniedziałek, 30 Listopada -0001
Wszystkie nagrody