Granty naukowe
Od 2011 roku do chwili obecnej (stan na 31 grudnia 2017 r.) pracownicy instytutu zrealizowali następujące projekty:

 • 127 grantów NCN: (OPUS/64/, PRELUDIUM/45/, MAESTRO/4/, HARMONIA/5/, SONATA/11/, SONATA BIS/3/, ETIUDA/4/, MINIATURA/1/, SYMFONIA/1/,
 • 3 granty NCBiR ERA‑NET Neuron,
 • 1 grant NCBiR ALLOSTERIX,
 • 1 grant NCBIR LIDER,
 • 5 grantów MNiSzW JUVENTUS PLUS,
 • 1 grant MNiSzW INDEX PLUS.

Obok grantów finansowanych przez budżet państwa lub odpowiednie fundacje krajowe (3 granty HOMING PLUS Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, 1 grant POMOST Fundacji na rzecz Nauki Polskiej) pracownicy instytutu prowadzili i prowadzą badania finansowane przez Unię Europejską (8 grantów) oraz realizowali szereg innych grantów:

 • 1 grant Polsko‑Norweskiego Funduszu Badań Naukowych,
 • 2 granty Funduszu im. M. Skłodowskiej‑Curie,
 • 1 grant Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG),
 • 1 projekt badawczy Polsko‑Norweskiego Programu Badawczego NANONEUCAR,
 • 1 projekt Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych HAZARD,
 • 1 grant Niemieckiego Ministerstwa Edukacji i Nauki.

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej IF PAN realizował projekty: MODALL, DEMETER, PROKOG oraz MODBUD.

Aktualnie w instytucie realizowanych jest 77 projektów grantowych przyznanych przez NCN oraz 5 projektów finansowanych z innych źródeł (NCBiR, MNiSW, UE).