Pracownia Neurobiologii Zaburzeń Psychicznych


Profil badawczy

Pracownia Neurobiologii Zaburzeń Psychicznych powstała w roku 2010, aby umożliwić szersze badanie znaczenia pierwiastków śladowych w regulacji funkcji ośrodkowego układu nerwowego, w tym przede wszystkim ich roli w rozwoju i terapii chorób afektywnych.
Naszym głównym punktem zainteresowań jest cynk. Od kilkunastu lat badamy znaczenie tego biopierwiastka w patofizjologii i leczeniu depresji. Efektem tych badań jest m.in. udowodnienie przeciwdepresyjnych właściwości cynku oraz pozytywnego wpływu suplementacji cynkiem na działanie leków przeciwdepresyjnych. Obecnie prowadzimy badania dotyczące neurobiologicznych i behawioralnych aspektów niedoboru cynku, jako potencjalnego nowego zwierzęcego modelu depresji.
Pracownia nasza ściśle współpracuje z innymi jednostkami naukowymi (w tym. Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Psychiatrii UJCM, Katedra Farmakobiologii UJCM, Wydział Chemii UJ, Instytut Ekspertyz Sądowych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Centrum Mikroelektroniki i nanotechnologii URz), co umożliwia nam uzupełnienie prowadzonych analiz o nowe techniki badawcze i tym samym kompleksową i wielowymiarową realizację badań.
 
Aktualnie realizowane granty:

1. Grant NCN HARMONIA nr 2013/08/M/NZ7/00518
Tytuł: Rola receptora 5-HT1A w przeciwdepresyjnym działaniu cynku.
Kierownik: dr Bernadeta Szewczyk
Realizacja: 2013-2016

2. Grant NCN SONATA 5 nr 2013/09/D/NZ7/02520
Tytuł: Czynnik transkrypcyjny MeCP2 jako wewnątrzkomórkowy obiekt badąń nad mechanizmem depresji i jako cel potencjalnej farmakoterapii tej choroby.
Kierownik: dr Magdalena Sowa-Kućma
Realizacja: 2014-2017

3. Grant Era-Net Neuron/11/2014
Tytuł: Analogi hyperforyny, cynk i kanały TRPC6 – nowy koncept leku przeciwdepresyjnego, HYPZITRP.
Kierownik polskiej grupy badawczej: prof. dr hab. Gabriel Nowak
Realizacja: 2014-2017.

Wszystkie publikacje