Nadchodzące wydarzenia


Konferencja NAWA - Internationability of Polish Science and Higher Education Konferencja NAWA - Internationability of Polish Science and Higher Education NAWA Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - instytucja, której podstawowym zadaniem jest wspieranie internacjonalizacji polskich uczelni i ośrodków naukowych, dysponująca narzędziami, ułatwiającymi realizację tego procesu i pozostająca w żywym dialogu ze środowiskiem akademickim w Polsce - z okazji dwulecia swojego istnienia organizuje konferencję "Internationability of Polish Science and Higher Education". Celem konferencji jest wspólny środowiskowy namysł, jak rozwijać współpracę międzynarodową polskiej nauki i szkolnictwa wyższego oraz jak pokazywać dobrze uprawianą w Polsce naukę, aby zainteresować współpracą z polskimi uniwersytetami i jednostkami badawczymi najlepsze ośrodki zagraniczne.
  • 1