Pracownia Neurobiologii Emocji i Procesów Poznawczych


Pracownia Neurobiologii Emocji i Procesów Poznawczych (PNEiPP) została powołana w 2013 roku jako część Zakładu Badań Nowych Leków Instytutu Farmakologii Polskiej Akademi Nauk w Krakowie. W roku 2017 pracownia została przeniesiona do Zakładu Farmakologii. Badania prowadzone w pracowni ukierunkowane są na wyjaśnienie neuroanatomicznych i neurochemicznych źródeł oraz behawioralnych i farmakologicznych korelatów tendencyjności poznawczej w modelach zwierzęcych. 


Pracownie tworzą:

Dr hab Rafał Ryguła - kierownik


oraz zespół:
Dr n. med. Karolina Noworyta

Mgr inż. Paulina Surówka

Mgr Agata Cieslik

Mgr Michał Piksa


Alumni:

Dr Robert Drozd

Mgr Anna Kozub

Mgr Michał Rychlik

Mgr Joanna Gołębiowska

Mgr Karolina Rojek

Mgr Jakub Kręgiel

Jakub Kubik

Dr Arkadiusz Liśkiewicz

Dr Justyna Papciak

Mgr Marta Lemieszewska

Ewa Szczech


Ciekawe linki:

https://www.wsj.com/articles/for-rats-a-good-tickling-can-change-the-world-1468530323

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,410967,szczurzy-pesymisci-pomagaja-zrozumiec-depresje.html

http://www.usatoday.com/story/news/2015/07/28/hamster-mood-angry-study/30803989/

http://www.wsj.com/articles/for-rats-a-good-tickling-can-change-the-world-1468530323

https://digest.bps.org.uk/2016/06/30/pessimistic-rats-are-extra-sensitive-to-negative-feedback/

https://www.facebook.com/Pracownia-Neurobiologii-Emocji-i-Proces%C3%B3w-Poznawczych-231026933735026

https://www.wiz.pl/19,285.html

Wszystkie publikacje
Wszystkie publikacje
 • #Cyber_odporność. W jaki sposób internetowe sieci społecznościowe mogą zbudować odporność na dezinformację?, Dr hab. Rafał Ryguła

  Przyznany w ramach konkursu IDEALAB na interdyscyplinarne, przełomowe projekty realizowane przez polskich naukowców we współpracy z badaczami z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Realizowany w latach 2020-2023, wraz z partnerami z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Poznańskiej oraz Uniwersytetu w Oslo.

 • Rola tendencyjności poznawczej w indywidualnej podatności na przejście od kontrolowanego używania do niekontrolowanego nadużywania alkoholu w modelu zwierzęcym, Dr hab. Rafał Ryguła

  Realizowany w latach 2019-2022. Przyznany w ramach programu OPUS 16 Narodowego Centrum Nauki w Krakowie.

 • Statek Neurobiologiczny, Dr hab. Rafał Ryguła

  Grant na popularyzacje neurnauki w ramach tygodnia mózgu, przyznany przez FENS ze środków Dana Foundation. W ramach grantu, badacze z Instytutu Farmakologii popularyują neurobiologię i wiedzę o mózgu na pokładzie NEURO-STATKU, który w dniu 17 marca 2019 r., podczas Tygodnia Mózgu, pływa po Wiśle w okolicach Wawelu. Wydarzenie objęte patronatem IF-PAN, L'OREAL i PTBUN.

 • Neurobiologiczny Autobus, Dr hab. Rafał Ryguła

  Grant na popularyzacje neuronauki w ramach tygodnia mózgu, przyznany przez FENS ze środków Dana Foundation. W ramach grantu, badacze z Instytutu Farmakologii popularyzowali neurobiologię i wiedzę o mózgu na pokładzie NEURO-AUTOBUSU, który w dniu 17 marca 2018 r., podczas Tygodnia Mózgu, krążył dookoła krakowskich Plant. Wydarzenie zostało objęte patronatem IF-PAN.

 • Wrażliwość na negatywne informacje zwrotne jako kognitywny biomarker depresji w modelu zwierzęcym, Dr hab. Rafał Ryguła

  Realizowany w latach 2017-2020. Przyznany w ramach programu OPUS 12 Narodowego Centrum Nauki w Krakowie.

  Kierownik: Rafał Ryguła 

 • Pesymizm jako kognitywny biomarker depresji w modelu zwierzęcym (Grant NCN DEC-2014/13/B/NZ4/00214), Dr hab. Rafał Ryguła

  Realizowany w latach 2015-2018. Przyznany w ramach programu OPUS 7 Narodowego Centrum Nauki w Krakowie.

  Kierownik: Rafał Ryguła 

 • Neurobiologia optymizmu: Badanie neuroanatomicznych i neurochemicznych źródeł tendencyjności poznawczej w modelu zwierzęcym (Grant NCN DEC-2012/07/E/NZ4/00196), Dr hab. Rafał Ryguła

  Realizowany w latach 2013-2016. Przyznany w ramach programu Sonata BIS 2 Narodowego Centrum Nauki.

  Kierownik: Rafał Ryguła.

 • Afektywna tendencyjność procesów poznawczych w przedklinicznym modelu manii (Grant MNiSW IP2011047271), Dr hab. Rafał Ryguła

  Realizowany w latach 2012-2014. Przyznany w ramach programu Iuventus Plus przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  Kierownik: Rafał Ryguła.

 • The Pessimistic Rat; a Search for the New Cognitive Biomarkers of Depressive Disorder , Dr hab. Rafał Ryguła

  Realizowany w latach 2011-2013. Przyznany w ramach programu Homing Plus 2/2010 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

  Kierownik: Rafał Ryguła. 

 • Statek neurobiologiczny - wiedza o mózgu na falach Wisły pod Wawelem, Dr hab. Rafał Ryguła
  Grant na popularyzację nauki, realizowany w ramach programu MNiSW "Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu" w roku 2020
 • Workshop on Cognitive affective biases- from mechanisms to disease symptoms, Dr hab. Rafał Ryguła
  Grant w ramach programu MNiSW "Doskonała nauka – Wsparcie konferencji naukowych", na organizację konferencji "Workshop on Cognitive affective biases- from mechanisms to disease symptoms 2"
Wszystkie granty
 • Nagroda Prezesa Rady Ministrów za rozprawę habilitacyjną, Dr hab. Rafał Ryguła
  Czwartek, 24 Listopada 2016
Wszystkie nagrody
Kierownik pracowni

Dr hab. Rafał Ryguła

Telefon: +48 12 6623373
E-mail: rygula@gmail.com