Techniki


wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) z detekcją UV