Narzędzia naukowca


1. Wykaz czasopism

2. Publikowanie otwarte w ramach licencji krajowej

3. Writefull
Wykazy czasopism naukowych i wydawnictw MNiSW:

https://listymnisw.pl/

Wyszukiwarka czasopism i wydawców, uwzględniająca także dyscypliny i punkty przypisane czasopismom i wydawcom. Jest to oficjalna wyszukiwarka firmowana przez MNiSW. Może być ona pomocna w wyborze czasopism i sprawdzeniu ich punktacji.


Programy publikowania otwartego w ramach licencji Wirtualnej Biblioteki Nauki w roku 2020:

https://wbn.icm.edu.pl/publikowanie-otwarte

W ramach licencji krajowej w 2020 r. istnieje możliwość publikowania otwartego w czasopismach różnych wydawców (Elsevier, Springer i inne). Aktualne szczegóły dotyczące zasad publikowania dostępne pod adresem powyżej.


Writefull – narzędzie do korekty tekstów naukowych:

https://writefull.com/

Writefull został specjalnie zaprojektowany dla pracowników naukowych i studentów wyższych uczelni do korekty tekstów naukowych w języku angielskim.  Writefull różni się od innych podobnych narzędzi tym, że wykorzystuje modele językowe oparte na sztucznej inteligencji (AI) i nieustannie „uczy się" na podstawie tekstów milionów artykułów z naukowych czasopism. Writefull poprawia gramatykę, interpunkcję, ortografię i stylistykę. O wiele więcej niż ogólnodostępne narzędzia do sprawdzania gramatyki i pisowni, sugeruje poprawki w strukturze zdań w tekstach naukowych, sugeruje brakujące elementy cytowania i proponuje słownictwo charakterystyczne dla danej dyscypliny, co jest szczególnie ważne dla pomyślnej publikacji w międzynarodowych czasopismach.