Aktywność naukowa


Przez 55 lat, czyli od czasu kiedy powstał Instytut, tytuł naukowy profesora przyznano 25 naukowcom, a stopień doktora habilitowanego 45 naukowcom. Ponadto, od 1971 roku, 178 naukowców uzyskało stopień doktora (w przypadku 149 naukowców w wyniku badań prowadzonych w Instytucie).

Instytut od wielu lat współpracuje z polską branżą farmaceutyczną. Współpraca ta polega na prowadzeniu badań naukowych i testowaniu nowych leków, jak również na prowadzeniu wykładów i szkoleń z farmakologii.

Od 1984 roku Instytut organizuje tzw. Szkoły Zimowe dedykowane ostatnim osiągnięciom i kierunkom rozwoju neuropsychofarmakologii na całym świecie. Uczestnikami spotkań są pracownicy naukowi Instytutu oraz badacze z ośrodków współpracujących z Instytutem oraz z instytucji prowadzących badania o podobnym profilu. Do dnia dzisiejszego zorganizowane zostały trzydzieści cztery takie Szkoły.

Instytut realizuje długoterminowe projekty naukowe we współpracy z wieloma zagranicznymi ośrodkami badawczymi. Najobszerniejsze badania zostały przeprowadzone wspólnie z Psychopharmacologic Laboratory at the Roskilde Psychiatric Hospital (Dania), the CNR Institute of Psychobiology and Psychopharmacology (Rzym, Włochy), the Max Planck Psychiatric Institute in Martinsried (Niemcy), the Max Planck Institute of Experimental Medicine (Getynga, Niemcy), the Department of Physiology, University of Heidelberg (Niemcy), the Department of Neurochemistry, Philipps University (Marburg, Niemcy), the Department of Neuropsychopharmacology, Free University (Berlin, Niemcy), the Department of Comparative Psychology and Physiology of the Nijmegen University (Holandia), the Department of Toxicology, University of Cagliari (Włochy), the Institute of Pharmacology and Toxicology, Otto von Guericke University (Magdeburg, Niemcy), the Institute of Anatomy and Cell Biology, Philipps University (Marburg, Niemcy), the Rudolf Magnus Institute, University Medical Centre (Utrecht, Holandia), the Department of Psychiatry, Medical Centre of the Vanderbilt University (Nashville, USA), the Department of Chemistry, Georgia State University (Atlanta, USA), the Department of Pharmacology and Toxicology of the University of Texas Medical Branch (Galveston, USA), INSERM, the French Institute of Hygiene and Medical Research (Montpellier, France), the Institute of Biochemistry of the Hungarian Academy of Sciences (Szeged, Węgry), the Research Laboratory Novartis (Basel, Szwajcaria), the International Research Institute Servier (Coubervoie, Francja), the Institute of Molecular Genetics of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Praga, Czechy), Department of Clinical Neurophysiology, University of Gottingen (Niemcy), Department of Anatomy and Cell Biology, University of Ulm (Niemcy), Institute of Medicinal Chemistry, Losanna University of Technology (Szwajcaria), the Laboratory of Endocrinology, Semmelweis University od Medicine (Budapeszt, Węgry) oraz the Pavlov State Medical University of Saint Petersburg (Rosja).

Ta wielostronna współpraca zaowocowała wieloma wspólnymi publikacjami naukowymi, a także umożliwiła wymianę osobową naukowców.

W ramach wymiany osobowej naukowców w latach 1986-2009 89 naukowców odbyło długoterminowy staż naukowy za granicą, 605 badaczy wyjechało na krótki pobyt do ośrodków zagranicznych, a 962 naukowców uczestniczyło w zagranicznych kongresach i sympozjach. W tym samym okresie przyjęto 533 gości zagranicznych w Zakładach i Pracowniach Instytutu.

W latach 1955-2009, opublikowane zostały 5173 prace (w tym 2979 to były prace oryginalne) i zostały przyznane 20 patenty naukowcom Instytutu.

Do chwili obecnej naukowcy Instytutu otrzymali m.in. dwie nagrody Prezesa Rady Ministrów RP za wybitne osiągnięcia naukowe, trzy nagrody Międzynarodowej Fundacji Anna Monika, cztery nagrody Jędrzeja Śniadeckiego z Wydziału Medycznego Polskiej Akademii Nauk, jedenaście nagród Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk, jedenaście nagród naukowych Wydziału Medycznego Polskiej Akademii Nauk, trzy nagrody Prezesa Rady Ministrów za wybitne prace doktorskie, pięć nagród Funduszu im. T. Browicza Wydziału Medycznego Polskiej Akademii Umiejętności (PAU), jedną nagrodę Fundacji Aurelii Baczko, dziewięć nagród Polskiego Towarzystwa Farmakologii, jedną nagrodę Polskiego Towarzystwa Endokrynologii, jeden dyplom honoris causa nagrodę Europejskiej Federacji Towarzystw Farmakologicznych, jedną Nagrodę Honorową Fundacji Aurelii Baczko, trzy nagrody Copernicus Polskiej Akademii Sztuk i Nauk (PAU) i miasta Krakowa, jeden Prix Leonardo - Magna cum Laude (za scenariusz i animację obrazu: The Neuronal Activity of Antidepressiva), szesnaście stypendiów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla młodych naukowców i jedną nagrodę Ministra Edukacji Narodowej.