Szkoły Zimowe

Od 1984 roku Instytut organizuje tzw. Szkoły Zimowe, poświęcone najnowszym osiągnięciom i kierunkom rozwoju neuropsychofarmakologii na całym świecie. Uczestnikami spotkań są pracownicy naukowi instytutu, a także badacze z ośrodków współpracujących z instytutem oraz placówek naukowych prowadzących badania o podobnym profilu. W 2018 roku Szkoła Zimowa IF PAN została zorganizowana po raz 35.