Dział Transferu Technologii
GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI:

 • identyfikacja innowacyjnych rozwiązań powstałych w Instytucie Farmakologii,
 • komercjalizacja wyników badań,
 • transfer wiedzy i technologii,
 • usprawnienie procesu sprzedaży, licencjonowania lub zakupu technologii,
 • kreowanie i wspieranie szeroko rozumianej przedsiębiorczości wśród naukowców, pomoc w zakładaniu spółek typu spin-off,
 • prowadzenie intensywnych działań networkingowych między potencjalnymi partnerami,
 • promowanie oferty badawczo-usługowej podczas targów i spotkań partneringowych,
 • identyfikowanie oraz połączenie zespołów naukowych IFPAN z partnerami biznesowymi zainteresowanymi współpracą w ramach:
  – komercyjnych usług badawczych realizowanych na zlecenie firm
  – konsorcjum w projektach finansowanych w ramach środków UE
  – podwykonawstwa/usług eksperckich w projektach finansowanych w ramach środków UE
 • zarządzanie własnością intelektualną.


PRACOWNICY:

Kierownik Działu Transferu Technologii

Dr hab. Michał Korostyński Dr hab. Michał KorostyńskiTelefon: +48 12 6623259Email: michkor@if-pan.krakow.plPokój: 134


Broker Technologii

Mgr inż. Katarzyna Kaczorowska Mgr inż. Katarzyna KaczorowskaTelefon: +48 12 6623319Email: k.kaczor@if-pan.krakow.plPokój: 330