Dział Transferu Technologii
GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI:

  • identyfikacja innowacyjnych rozwiązań powstałych w Instytucie Farmakologii,
  • komercjalizacja wyników badań,
  • transfer wiedzy i technologii,
  • usprawnienie procesu sprzedaży, licencjonowania lub zakupu technologii,
  • kreowanie i wspieranie szeroko rozumianej przedsiębiorczości wśród naukowców, pomoc w zakładaniu spółek typu spin-off,
  • prowadzenie intensywnych działań networkingowych między potencjalnymi partnerami,
  • promowanie oferty badawczo-usługowej podczas targów i spotkań partneringowych,
  • identyfikowanie oraz połączenie zespołów naukowych IFPAN z partnerami biznesowymi zainteresowanymi współpracą w ramach:
    – komercyjnych usług badawczych realizowanych na zlecenie firm
    – konsorcjum w projektach finansowanych w ramach środków UE
    – podwykonawstwa/usług eksperckich w projektach finansowanych w ramach środków UE
  • zarządzanie własnością intelektualną.


PRACOWNICY:

Kierownik Działu Transferu Technologii

Dr Michał Korostyński Dr Michał KorostyńskiTelefon: +48 12 6623259Email: michkor@if-pan.krakow.plPokój: 134


Broker Technologii

Mgr inż. Katarzyna Kaczorowska Mgr inż. Katarzyna KaczorowskaTelefon: +48 12 6623319Email: k.kaczor@if-pan.krakow.plPokój: 330