Zakład Farmakologii Uzależnień


Kierownik:
Prof. dr hab. Małgorzata Filip

Pracownicy:
Prof. dr hab. Edmund Przegaliński, Dr Małgorzata Frankowska, Dr Karolina Wydra-Kolarska, Dr Irena Smaga-Maślanka, Dr Dawid Gawliński

Pracownicy inżynieryjno-techniczni/specjaliści:
Teresa Piwowarczyk, Agata Suder, Renata Pieniążek

Doktoranci:
Mgr Kinga Gawlińska, Mgr Kacper Witek


Profil badawczy
Pracownia Farmakologii Uzależnień (PFU) powstała w Zakładzie Farmakologii w 2006 r. W roku 2017 Pracownia została przekształcona w Zakład Farmakologii Uzależnień. Zespół koncentruje się na tematyce uzależnień od środków psychostymulujących (amfetamina, metylenodioksyamfetamina, kokaina), nikotyna, alkohol oraz THC. Tematy realizowane w PFU dotyczą poszukiwania mechanizmów molekularnych i neurochemicznych uzależnienia oraz możliwości farmakologicznej interwencji.

Do naszych badań wykorzystujemy praktycznie wszystkie dostępne metody badawcze które mogą obrazować różne fazy złożonego procesu uzależnienia (wejście w nałóg, podtrzymanie nałogu, głód narkotykowy i inne objawy odstawienia oraz nawroty). Zakres prowadzonych badań obejmuje różne modele zwierzęce (depresja doświadczalna, zwierzęta transgeniczne), manipulacje farmakologiczne (np. lezje, podania dostrukturalne i obwodowe, iniekcje selektywnych ligandów receptorów), analizy biochemiczne (oznaczanie zmian w ekspresji receptorów i enzymów, zmian w synaptycznych i tkankowych poziomach neuroprzekaźników/neuromodulatorów) oraz analizy molekularne (badanie mitochondrialnego DNA (mtDNA), analiza ekspresji genów i miRNA, analizy epigenetyczne).

Współpracujemy ściśle z wieloma jednostkami naukowymi w kraju (Zakład Farmakodynamiki Wydziału Farmaceutycznego WUM, Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką Wydziału Farmaceutycznego UM w Lublinie) i za granicą (Zakład Badań Układu Nerwowego – Karolinska Institutet, Wydział Farmaceutyczny – Uniwersytet w Ferrarze, Zakład Badań Farmakologicznych i Biomolekularnych – Uniwersytet w Mediolanie, Zakład Psychiatrii i Psychoterapii – Uniwersytet Friedrich Alexander w Erlangen-Nürnberg).

Metody badawcze
Metody i testy behawioralne:
Pomiar aktywności lokomotorycznej zwierząt, dożylne samopodawanie substancji uzależniających, pobieranie alkoholu w warunkach wolnego wyboru, samopobieranie naturalnej nagrody, test preferencji sacharozy, test rozróżniania (drug discrimination), test podniesionego labiryntu „zero”, zmodyfikowany test wymuszonego pływania

Metody biologii molekularnej:
Izolacja DNA/RNA, PCR, RT-qPCRe
elektroforeza w żelu agarozowym i poliakryloamidowym

Metody biochemiczne:
Izolacja białka, oznaczanie stężenia białka metodą BCA, Western blot, ELISA,
mikrodializa in vivo

Metody histologiczne i histochemiczne:
Utrwalanie tkanek, autoradiografia receptorowa, analiza immunohistochemiczna i immunofluorescencyjna

Inne:
Stereotaktyczna implantacja kaniul domózgowych, implantacja kaniul dożylnych, podania domózgowe, bulbektomia

Najważniejsze dwa odkrycia w ciągu 3 ostatnich lat
- Amidowa pochodna N-acetylocysteiny hamuje nawroty do nałogu kokainowego u szczurów z doświadczalną depresją.
- Toniczna aktywacja receptorów A2A zlokalizowanych w jądrze półleżącym przegrody indukuje nawrót do nałogu kokainowego.

Wszystkie publikacje
 • Dieta matki w czasie ciąży i karmienia jako czynnik zwiększający ryzyko uzależnienia od kokainy u potomstwa - przedkliniczne badania behawioralne i neurochemiczne nad rolą receptorów melanokortynowych typu 4 w mózgu u szczurów., Prof. dr hab. Małgorzata Filip
  Grant NCN nr UMO-2016/21/B/NZ4/00203 (OPUS 11)
 • Zaburzona interakcja pomiędzy podjednostkami receptora NMDA a białkami rusztowania komórkowego podczas abstynencji kokainowej jako krytyczny punkt w regulacji zachowania poszukiwawczego i nawrotu do nałogu, Prof. dr hab. Małgorzata Filip
  GRANT NCN nr UMO-2015/17/B/NZ7/02935 (OPUS 9)
 • Efekty i potencjalne mechanizmy działania disulfiramu i nepikastatu w uzależnieniu od morfiny u zwierząt doświadczalnych. , Dr Małgorzata Frankowska
  GRANT NCN nr UMO-2014/15/D/NZ7/01821 (SONATA 9)Kierownik grantu dr inż. Patrycja Magdalena Kleczkowska, Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
 • Epigenetyczne mechanizmy regulujące głód narkotykowy i nawrót nałogu kokainowego, Prof. dr hab. Małgorzata Filip
  GRANT NCN nr UMO-2012/06/A/NZ3/00022 (MAESTRO)
 • Rola receptorowych kompleksów heterodimerycznych mGlu5‑D2 w wygaszaniu zachowań poszukiwawczych związanych z uzależnieniem od substancji psychostymulujących (kokaina i MDMA): analiza behawioralna i biomolekularna u szczurów, Dr Małgorzata Frankowska
  GRANT NCN  nr UMO‑2011/03/D/NZ7/06 295 (SONATA 8)
 • Understanding cocaine addiction. A2A-D2 and A1-D1 heteromers as novel targets for cocaine action, Dr Małgorzata Frankowska
  opiekun naukowy Prof. Kjell Fuxe, Division of Cellular and Molecular Neuroscience, Department of Neuroscience, Karolinska Institutet, Sztokholm, Szwecja
Wszystkie granty
 • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, Dr Irena Smaga-Maślanka
  Wtorek, 9 Czerwca 2020
 • WYJAZD KONFERENCYJNY REALIZOWANY W RAMACH NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ (NAWA) PROGRAM PROM, Dr Małgorzata Frankowska
  Czwartek, 20 Grudnia 2018
 • WYJAZD NAUKOWO-SZKOLENIOWY REALIZOWANY W RAMACH PROJAKOSCIOWEJ DOTACJI KNOW, IF PAN, Dr Małgorzata Frankowska
  Środa, 8 Lutego 2017
 • PROM, NAWA, 14-dniowy staż szkoleniowy, Department of Pharmacological and Biomolecular Sciences, University of Milan, Włochy, 03.06.2019-14.06.2019 r., Dr Irena Smaga-Maślanka
  Poniedziałek, 30 Listopada -0001
 • ERASMUS+, 7-dniowy staż szkoleniowy, European Laboratory for Non-linear Spectroscopy (LENS), University of Florence, Włochy, 19.03.2019-25.03.2019 r., Dr Irena Smaga-Maślanka
  Poniedziałek, 30 Listopada -0001
Wszystkie nagrody