Krem z filtrem przeciwsłonecznym – przyjaciel czy wróg? - A. Wnuk


Artykuł nagrodzony w Konkursie popularyzatorskim dla Młodych Naukowców.


Zapewne wielu z nas stosuje je regularnie - kremy z filtrem UV. Zewsząd słyszymy, że jeśli nie posmarujemy nimi ciała, narażamy się na raka skóry. Czy jednak substancje będące blokerami promieni UV są dla naszego zdrowia zawsze korzystne? To pytanie stało się podstawą moich badań, które realizuję w Instytucie Farmakologii PAN. 


Benzofenon-3 (BP-3) jest najczęściej używanym filtrem UV. W Europie BP-3 może stanowić nawet 10% kosmetyku. Najnowsze dane epidemiologiczne wykazały silną korelację między prenatalnym narażeniem na BP-3 a ryzykiem wystąpienia choroby Hirschprung’a, która objawia się deficytem unerwienia jelit u noworodków. W związku z podejrzeniem, że BP-3 wpływa szkodliwie na organizm człowieka, w USA, Japonii i Korei Płd. ograniczono jego zawartość do 5%. Należy zauważyć, że BP-3 stanowi składnik wielu codziennie używanych kosmetyków (np. szampony, płyny do kąpieli), a nie tylko kremów przeciwsłonecznych. Badania populacyjne wykazały, że BP-3 z łatwością wnika do naszego organizmu przez skórę i tylko w niewielkim stopniu zostaje z niego wydalony. Zważywszy na fakt, że BP-3 z łatwością akumuluje się w tkance tłuszczowej człowieka (~5 mg BP-3/kg tk.tłuszcz.), należy podejrzewać, że poszczególne dawki BP-3 z kolejnych aplikacji kosmetyków akumulują się i oddziałują bardzo niekorzystnie na organizm ludzki. Szczególnie wrażliwy na szkodliwe działanie BP-3 może być mózg składający się w co najmniej 60% z tk. tłuszczowej. 
Biorąc pod uwagę powyższe dane, ideą moich badań było poznanie mechanizmów działania BP-3 w embrionalnych komórkach nerwowych mózgu ssaków. Na podstawie moich doświadczeń dowiodłam, że komórki nerwowe będące na wczesnych etapach rozwoju są bardzo wrażliwe na toksyczne działanie wszechobecnego BP-3. Narażenie na ten związek (w stężeniu odpowiadającym jego akumulacji w tkance tłuszczowej człowieka) powoduje nadmierną i niekontrolowaną śmierć komórek nerwowych w wyniku apoptozy. Fizjologiczna apoptoza („samobójcza śmierć”) odpowiada głównie za eliminację nadmiernej liczby komórek, a także za usuwanie tych uszkodzonych i bezużytecznych. Jednak apoptoza towarzyszy także procesom chorobotwórczym; szacuje się, iż bierze udział w połowie znanych obecnie chorób, z neurodegeneracjami włącznie. Procesy apoptotyczne inicjowane przez BP-3 wywołują nie tylko wzrost aktywności kaspazy-3 (enzym wykonawczy apoptozy) i dehydrogenazy mleczanowej (charakteryzuje stany chorobowe przebiegające z martwicą), ale prowadzą także do zaburzeń funkcjonowania mitochondrium, czego konsekwencją jest śmierć komórek nerwowych. Potwierdzeniem zmniejszonej przeżywalności komórek pod wpływem BP-3 było wykorzystanie barwnika, kalceiny. Zaś apoptotyczna fragmentacja jąder komórkowych została uwidoczniona dzięki barwieniu Hoechst 33342. Nowoczesna analiza przy pomocy mikromacierzy dowiodła, że BP-3 stymuluje także transkrypcję genów związanych z apoptozą. 

Autofagia („samozjadanie”) jest kolejnym ważnym procesem prowadzącym do degradacji zwłaszcza białek i organelli komórkowych. Autofagię można porównać do „komórkowego sprzątania”, w którym funkcję śmietnika pełnią pęcherzyki – autofagolizosomy. Zaburzenie autofagii jest wiązane z etiologią chorób neurorozwojowych, m.in. autyzmu. Autofagia może wpływać ochronnie na neurony, poprzez usuwanie toksycznych agregatów białek. Z moich badań wynika, że BP-3 hamuje transkrypcję genów zaangażowanych w autofagię, czemu towarzyszy zahamowanie tworzenia autofagolizosomów. To właśnie w nich zachodzi proces degradacji wielkocząsteczkowych, niepotrzebnych elementów komórki, a BP-3 spowalnia lub nawet powstrzymuje ten proces. W efekcie, w komórkach nerwowych gromadzą się niepotrzebne składniki, które z czasem mogą stać się dla nich toksyczne. Narażenie na czynniki środowiskowe organizmu będącego na wczesnym etapie rozwoju może się przyczynić do wystąpienia chorób o podłożu epigenetycznym (np. autyzmu i schizofrenii). Status epigenetyczny zależy od modyfikacji DNA i białek histonowych będących podstawą stabilności materiału genetycznego. Modyfikacje takie jak metylacja DNA oraz acetylacja białek histonowych powodują zmiany ekspresji genów, które mogą być dziedziczone. Moje badania dowiodły, że BP-3 zakłóca status epigenetyczny neuronów czego dowodem jest zahamowanie metylacji DNA, co może prowadzić do nasilenia ekspresji genów. BP-3 zmniejsza również aktywność enzymów takich jak deacetylaza histonowa (HDAC) czy acetylotransferaza histonowa (HAT), które odpowiadają za regulację aktywności materiału genetycznego. Z moich badań wynika, że prenatalna ekspozycja na filtr UV, jakim jest BP-3, może doprowadzić do powstania zaburzeń, które ujawnią się dopiero w dorosłym układzie nerwowym.

Wykonane przeze mnie badania mogą się przyczynić do wycofania lub też kontrolowanego użycia BP-3, a także do opracowania zasad profilaktyki ograniczającej narażenie rozwijającego się układu nerwowego na tę substancję.

Agnieszka Wnuk

Instytut Farmakologii PAN

Zakład Neuroendokrynologii Doświadczalnej

Strona www: http://if-pan.krakow.pl/pl/zaklady/Zaklad-Neuroendokrynologii-Doswiadczalnej/

e-mail: wnuk@if-pan.krakow.pl


Literatura:

  1. Wnuk A, Rzemieniec J, Lasoń Q, Krzeptowski W, Kajta M. Apoptosis Induced by the UV Filter Benzophenone-3 in Mouse Neuronal Cells Is Mediated via Attenuation of Erα/Pparγ and Stimulation of Erβ/Gpr30 Signaling. Mol. Neurobiol. 2017 Mar 29.
  2. See comment in PubMed Commons belowWnuk A, Rzemieniec J, Lasoń Q, Krzeptowski W, Kajta M. Benzophenone-3 Impairs Autophagy, Alters Epigenetic Status, and Disrupts Retinoid X Receptor Signaling in Apoptotic Neuronal Cells. Mol. Neurobiol. 2017 Aug 16.


Źródło finansowania:

Preludium 7 nr 2014/13/N/NZ4/04845 „Neurotoksyczne działanie benzofenonu-3 : znaczenie receptorów estrogenowych oraz receptora retinoidowego X alfa” (kierownik projektu: mgr Agnieszka Wnuk)Pliki do pobrania