Techniki


implantacja kateteru do żyły szyjnej szczura