Prof. dr hab. Małgorzata Filip


Prof. dr hab. Małgorzata Filip
Stanowisko
Profesor

Wszystkie publikacje
  • Dieta matki w czasie ciąży i karmienia jako czynnik zwiększający ryzyko uzależnienia od kokainy u potomstwa - przedkliniczne badania behawioralne i neurochemiczne nad rolą receptorów melanokortynowych typu 4 w mózgu u szczurów. - 2017-03-01 -
    Grant NCN nr UMO-2016/21/B/NZ4/00203 (OPUS 11)
  • Zaburzona interakcja pomiędzy podjednostkami receptora NMDA a białkami rusztowania komórkowego podczas abstynencji kokainowej jako krytyczny punkt w regulacji zachowania poszukiwawczego i nawrotu do nałogu - 2016-11-01 -
    GRANT NCN nr UMO-2015/17/B/NZ7/02935 (OPUS 9)
  • Epigenetyczne mechanizmy regulujące głód narkotykowy i nawrót nałogu kokainowego - 2013-03-01 -
    GRANT NCN nr UMO-2012/06/A/NZ3/00022 (MAESTRO)

Zainteresowania badawcze