Zespół I


Profil badawczy
Nasze badania behawioralne wykazały, że związek MK-801 (antagonista receptorów NMDA) wywołuje deficyt w zachowaniu zwierząt, hamując zarówno czas interakcji socjalnej jak i liczbę epizodów. Risperidon (atypowy lek przeciwpsychotyczny) w dużej dawce (0.1 mg/kg, ip) hamuje ten deficyt. Podanie nieaktywnych dawek risperidonu z lekiem przeciwdepresyjnym (mirtazapina, escitalopram) także hamuje deficyt zachowań wywołany przez MK-801.
Tak risperidon (0.1 mg/kg) jak i łączne podanie nieaktywnej dawki risperidonu z mirtazapiną lub escitalopramem przeciwdziałały deficytom pamięci u myszy wywołanym przez MK-801.
Uzyskane wyniki sugerują, że podanie małej dawki risperidonu z lekiem przeciwdepresyjnym (np. escitalopramem lub mirtazapiną) może być korzystne w leczeniu niektórych objawów chronicznej schizofrenii, zwłaszcza jej negatywnych symptomów oraz zaburzeń procesów poznawczych.
W testach służących do oceny działania przeciwdepresyjnego (behawioralnych i biochemicznych) wykazano synergistyczny efekt łącznego podania małej dawki leków przeciwdepresyjnych z risperidonem oraz stwierdzono, że ta pozytywna interakcja angażuje receptory serotoninowe typu 5-HT1A oraz adrenergiczne α2, a także czynnik troficzny pochodzenia mózgowego (BDNF) oraz interleukiny (szczególnie interleukinę 10). Wyniki te mogą stanowić sugestię do zastosowania tej strategii w leczeniu depresji lekoopornej.
Ponadto prowadzone są badania nad rolą ligandów receptorów sigma w zaburzeniach ośrodkowego układu nerwowego. Przedmiotem badań są mechanizm działania oraz potencjalne możliwości terapeutyczne agonistów receptorów sigma1 (w tym nowego liganda tego receptora, PB190). Wykazano m.in. efekt przeciwdepresyjny agonistów receptorów sigma1 (PB190 i DTG) podawanych łącznie z fluwoksaminą (lek przeciwdepresyjny z grupy SSRI) w testach pływania i zawieszenia, a także działanie przeciwlękowe tych związków w modelach zwierzęcych.

Metody badawcze

Testy behawioralne służące do oceny działania przeciwpsychotycznego (test interakcji socjalnej u szczurów, test rozpoznania nowego obiektu u myszy i szczurów).
Testy behawioralne służące do oceny działania przeciwdepresyjnego (test pływania u myszy i szczurów, test zawieszenia za ogon u myszy, ruchliwość spontaniczna myszy i szczurów).
Testy behawioralne służące do oceny działania przeciwlękowego u szczurów (podniesiony labirynt krzyżowy) i myszy (test czterech płytek)
Testy behawioralne służące do oceny zaburzeń kognitywnych (test biernego unikania)

Najważniejsze dwa odkrycia w ciągu 3 ostatnich lat
Wykazano, że leki przeciwdepresyjne (escitalopram, mirtazapina) nasilają działanie małej dawki risperidonu (atypowego leku przeciwpsychotycznego) w modelach zwierzęcych.

Wykazano, że mała dawka risperidonu wykazuje synergistyczne działanie z lekami przeciwdepresyjnymi w testach zwierzęcych oraz, że ta pozytywna interakcja angażuje receptory serotoninowe typu 5-HT1A oraz adrenergiczne α2, a także czynnik troficzny pochodzenia mózgowego (BDNF) i interleukiny (szczególnie interleukinę 10).
Wszystkie publikacje