Aktualności


Mgr inż. Kinga Gawlińska i mgr Łucja Kudła laureatkami stypendium NCN dla młodych naukowców w ramach konkursu ETIUDA 8 Mgr inż. Kinga Gawlińska i mgr Łucja Kudła laureatkami stypendium NCN dla młodych naukowców w ramach konkursu ETIUDA 8 Miło nam poinformować o dwóch kolejnych stypendiach dla młodych naukowców w ramach konkursu ETIUDA 8 finansowanych przez NCN, które otrzymały mgr inż. Kinga Gawlińska oraz mgr Łucja Kudła. W ramach stypendium mgr inż. Kinga Gawlińska odbędzie staż w Harvard Medical School w Bostonie, natomiast mgr Łucja Kudła w Uniwersytecie Pompeu Fabra w Barcelonie.
Prof. dr hab. Irena Nalepa zastępcą przewodniczącej Komitetu Neurobiologii PAN Prof. dr hab. Irena Nalepa zastępcą przewodniczącej Komitetu Neurobiologii PAN Z dumą informujemy że prof. dr hab. Irena Nalepa została wybrana zastępcą przewodniczącej Komitetu Neurobiologii PAN (kadencja 2020-2024). Komitet Neurobiologii działa przy Wydziale V Nauk Medycznych PAN. Do zadań Komitetu należy podejmowanie działań służących rozwojowi neurobiologii oraz wykorzystaniu jej osiągnięć dla dobra kraju.
Dr Irena Smaga-Maślanka laureatką stypendium dla młodych naukowców Dr Irena Smaga-Maślanka laureatką stypendium dla młodych naukowców Z przyjemnością informujemy, że z dniem 9 czerwca 2020 r. dr Irena Smaga-Maślanka, adiunkt w Zakładzie Farmakologii Uzależnień, otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. O stypendium mogły ubiegać się osoby wykazujące się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej oraz posiadające status młodego naukowca.
Mgr inż. Kinga Gawlińska laureatką stypendium NAWA w drugiej edycji Programu im. Iwanowskiej Mgr inż. Kinga Gawlińska laureatką stypendium NAWA w drugiej edycji Programu im. Iwanowskiej Jest nam niezmiernie miło poinformować, że mgr inż. Kinga Gawlińska z Zakładu Farmakologii Uzależnień IF PAN została laureatką stypendium NAWA w drugiej edycji Programu im. Iwanowskiej. Celem programu jest zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów polskich uczelni przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w najlepszych zagranicznych ośrodkach na całym świecie.