Prof. dr hab. Małgorzata KajtaWszystkie publikacje
 • Poszukiwanie nowych strategii w leczeniu uszkodzeń mózgu wywołanych niedotlenieniem i niedokrwieniem.

  NAUKA, 2016, 3:55-73. Kajta M, Rzemieniec J, Rużyłło W.

 • W jaki sposób występujące w środowisku substancje hormonalnie czynne wpływają na mózg? Wszechświat, 2012, 113:10-13. Kajta M.
 • Molekularne podstawy działania estrogenów w ośrodkowym układzie nerwowym.

  Rozdział w: Szlaki przekazywania sygnałów komórkowych. Pod redakcją I. Nalepy. XXI Zimowa Szkoła Instytutu Farmakologii PAN. Mogilany, 2004, 61-69. Kajta M.

 • Hodowle komórek nerwowych. Rozdział XVII w: Hodowle komórek i tkanek. Pod redakcją S. Stokłosowej. PWN, Warszawa, 2004, 277-290. Kajta M.
 • Selektywna aktywacja szlaków sygnałowych niejądrowych receptorów estrogenowych przez PaPE-1 jako nowe podejście terapeutyczne wobec sporadycznej postaci choroby Alzheimera - 2021-05-20 - 2024-05-19
  Grant NCN OPUS; 2020/39/B/NZ7/00974; 2021-2024.
  Kierownik projektu: Małgorzata Kajta
 • Poszukiwanie skutecznych strategii ochrony komórek nerwowych przed niedotlenieniem i niedokrwieniem: Identyfikacja mechanizmów neuroprotekcyjnego działania nowych ligandów receptorów AhR i PPARg w eksperymentalnych modelach udaru. - 2019-06-28 - 2022-06-27
  Grant NCN OPUS; nr projektu 2018/31/B/NZ7/01815; 2019-2022. W trakcie realizacji. Kierownik projektu: Małgorzata Kajta
 • Neurorozwojowe patomechanizmy działania triklokarbanu i dichlorodifenylodichloroetylenu: znaczenie apoptozy i autofagii oraz szlaków angażujących receptory dla estrogenów, węglowodorów aromatycznych i androstanu. - 2016-06-20 - 2019-06-19
  Grant NCN OPUS; nr projektu 2015/19/B/NZ7/02449; 2016-2019.  Kierownik projektu: Małgorzata Kajta
 • Wpływ substancji zaburzającej systemy endokrynne – 4-para-nonylofenolu – na efekty toksyczne przekazywane przez receptory dla ksenobiotyków PXR i CAR w aspekcie neurorozwojowym in vitro i in vivo. - 2011-12-15 - 2014-12-14
  Grant NCN PRELUDIUM; nr projektu 2011/01/N/NZ4/04950; 2011-2014. Kierownik projektu: Ewa Litwa Opiekun merytoryczny projektu: Małgorzata Kajta
 • Neuroprotekcyjny potencjał fitoestrogenów w neurorozwojowych modelach hipoksji i ekscytotoksyczności. - 2010-03-03 - 2012-03-02
  Grant MNiSW; nr projektu N N401 572138; 2010-2013. Kierownik projektu: Małgorzata Kajta
 • Zadanie badawcze 2.3: Znaczenie szlaków angażujących receptory estrogenowe oraz receptory węglowodorów aromatycznych i kwasu retinowego w neurorozwojowych patomechanizmach depresji. - 2010-03-01 - 2014-12-31
  Grant Depresja-Mechanizmy-Terapie (DeMeTer) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia Spójności, 2007-2013; nr projektu POIG.01.01.02-12-004/09; 2010-2014. Kierownik zadania badawczego 2.3: Małgorzata Kajta
 • Rola dioksyn i receptorów węglowodorów aromatycznych w apoptozie komórek nerwowych: mechanizmy i strategie ochronne. - 2006-05-05 - 2009-05-04
  Grant MEiN; nr projektu 2P05A 123 30; 2006-2009. Kierownik projektu: Małgorzata Kajta
 • Zespołowa Nagroda Wydziału V Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk za cykl 5 publikacji pt. „Identyfikacja nowych mechanizmów molekularnych angażujących receptory estrogenowe i receptory dla ksenobiotyków w neuroprotekcję i neurotoksyczność”.
  2018-11-22
 • Nagroda Fundacji im. J. i J. Supniewskich za osiągnięcia naukowe.
  2004-02-25

Krajowa

 • Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN; Prof. dr hab. Wiesław Łasocha
 • Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im M. Mossakowskiego PAN, Zakład Neurochemii; Dr hab. Elżbieta Salińska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Zoologii, Pracownia Neurobiologii; Dr hab. Joanna Śliwowska
 • Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Katedra Biotechnologii Zwierząt; Prof. dr hab. Anna K. Wójtowicz
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Katedra Zdrowia Publicznego, Dietetyki i Chorób Cywilizacyjnych; Dr Konrad Szychowski

Międzynarodowa

 • RWTH Aachen University, Institute of Neuroanatomy, Germany; Prof. Cordian Beyer
 • University of Haifa, Department of Psychology, Israel; Prof. Inna Gaisler-Salomon