Dr hab. Agnieszka ChocykWykształcenie i stopnie naukowe:

- Doktor habilitowany nauk medycznych w zakresie biologii medycznej, Instytut Farmakologii PAN, Kraków – maj 2015

- Doktor nauk medycznych w zakresie biologii medycznej, Instytut Farmakologii PAN, Kraków – luty 2005,

- Magister biologii, Zakład Mikrobiologii i Immunologii, Instytut Biologii Molekularnej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków – wrzesień 1996

Zainteresowania badawcze:

- Wpływ stresu we wczesnym okresie życia na dojrzewanie i funkcje mózgu, a w szczególności kory przedczołowej, istoty czarnej i VTA

- Dojrzewanie i plastyczność kory przedczołowej w okresie adolescencji 

- Stres we wczesnym okresie życia jako ważny czynnik środowiskowy w etiologii zaburzeń nastroju, lęku i uzależnień

- Mechanizmy podatności i oporności na choroby psychiczne związane ze stresem

- Interakcja pomiędzy układem dopaminergicznym a osią podwzgórze-przysadka-nadnercza


Wszystkie publikacje
 • Rola stresu retikulum endoplazmatycznego w patomechanizmach dysfunkcji kory przedczołowej wywołanej stresem we wczesnym okresie życia oraz w mechanizmach działania fluoksetyny u dzieci i młodzieży - 2018-01-03 - 2021-01-02

 • Wpływ wczesnego stresu postnatalnego (separacja od matki) i fluktuacji poziomu kortykosteronu w okresie adolescencji na procesy plastyczności i funkcje kory przedczołowej. - 2016-01-04 - 2018-05-01
  Preludium 9, 2015/17/N/NZ4/02800, 2016-2018 – opiekun naukowy
 • "Depresja - mechanizmy - terapia" - zadanie 2.1: „Zmiany plastyczne kory mózgu jako czynnik ryzyka zapadalności na choroby schizoafektywne”. - 2010-01-01 - 2014-01-02
  POIG.01.01.02-12-004/09-00, 2010-2014 - kierownik zadania 2.1
 • Wpływ wczesnego stresu (izolacja od matki) na dojrzewanie układu dopaminowego i jego funkcjonowanie w wieku młodzieńczym i dorosłym.
  Nr N401 154 31/3361, 2006-2009, MNiSW – kierownik
 • Wpływ stresu separacji od matki na formowanie śladów pamięciowych w korze przedczołowej oraz poszukiwanie ich neurochemicznych korelatów.
  Nr N401 144538, 2010-2013, MNiSW – główny wykonawca