Prof. dr hab. Irena Nalepa


Prof. dr hab. Irena Nalepa
Stanowisko
Kierownik zakładu

Wszystkie publikacje
 • Różnicowanie udziału trzech podtypów receptora alfa(1)-adrenergicznego w efektach leków przeciwdepresyjnych: badania w oparciu o genetyczne modele in vitro oraz in vivo - 2016-02-12 - 2019-02-11
  OPUS9 2015/17/B/NZ7/03018
  Kierownik projektu: Prof. dr hab. Irena Nalepa

 • Zanieczyszczenia powietrza a choroby autoimmunologiczne: rola wielofazowej chemii nieorganicznej - 2015-11-02 - 2020-11-01
  SYMFONIA3: APARIC  2015/16/W/ST5/00005
  Kierownik projektu ze strony Instytutu Farmakologii PAN Prof. dr hab. Irena Nalepa
 • Badanie interakcji szlaków sygnałowych: receptory alfa1-adrenergiczne – stres komórkowy – apoptoza, w modelu chronicznego łagodnego stresu - zadanie 1.4 - 2010-03-01 - 2014-12-31
  POIG.01.01.02-12-004/09 DeMeTer (Depresja – Mechanizmy – Terapia)
  Działanie 1.1 Poddziałanie 1.1.2. Zadanie główne: Modelowanie depresji – strategia poznawania jej etiologii.
  Kierownik zadania 1.4. Prof. Irena Nalepa

 • Funkcja in vitro: funkcjonalna aktywność nowych ligandów receptora serotoninowego 5HT(6) i dopaminowego D(2) na poziomie modulacji odpowiedzi wtórnych przekaźników zadanie nr 6 - 2010-01-01 - 2014-12-31
  GRANT POIG ProKog Nr UDA-POIG.01.03.01-12-063/09-02 Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.1: Antagoniści receptora 5HT(6): nowoczesne leki przeciwpsychotyczne o dodatkowym działaniu prokognitywnym,Kierownik zadania nr 6: Prof. dr hab. Irena Nalepa


Zainteresowania badawcze