Dr Magdalena ZaniewskaWszystkie publikacje
  • Zmiany w neurogenezie w okresie odstawienia samopodawania nikotyny u szczurów - rola receptorów serotoninowych (5-HT)2C - 2016-03-09 -
    GRANT NCN nr UMO-2015/17/B/NZ4/02621 (OPUS 9) 
  • Definiowanie mechanizmu regulującego udział serotoniny w rozwoju zachowań depresyjnych i uzależnienia od alkoholu u zwierząt - 2011-10-01 - 2012-10-31
    Nr Projektu: 632/MOB/2011/0 ("Mobilność Plus")
  • Kaskady sygnalizacyjne leżące u podstaw behawioralnych efektów nikotyny u szczurów - 2010-07-17 - 2010-09-16
    Nr Projektu: A/10/05975 Referat 323

Krajowa

Międzynarodowa

  • Centrum Medycyny Molekularnej Max-Delbrück'a - Pracownia Biologii Molekularnej Hormonów Peptydowych, Berlin