Dr Ewa TrojanAsystent w Zakładzie Neuroendokrynologii Doświadczalnej Instytutu Farmakologii PAN.

1. Udział w realizacji projektu OPUS 5: „Rola chemokin w patogenezie depresji i molekularnym mechanizmie działania leków przeciwdepresyjnych” No.:
2013/09/B/NZ7/04096 (kierownik: prof. Agnieszka Basta-Kaim)
2. Udział w realizacji projektu OPUS 10: „Określenie roli białek neuronalno-mikoglejowych CX3CL1-CX3CR1 oraz CD200-CD200R w molekularnych mechanizmach
działania leków przeciwpsychotycznych w neurorozwojowych modelach schizofrenii: badania in vivo i in vitro” No.: 2015/19/B/NZ7/02394 (kierownik: prof. Agnieszka
Basta-Kaim)
3. Kierownik projektu PRELUDIUM 9: „Rola inflammasomu NLRP3 w mechanizmach działania leków przeciwdepresyjnych – badania w zwierzęcym modelu depresji” No.:
2015/17/N/NZ7/0092
4. Udział w realizacji projektu HARMONIA 9: „Modulacja procesów zapalnych z zastosowaniem nowych agonistów receptorów formylowych ALX/FPR2 jako nowa
strategia terapeutyczna depresji” No.: 2017/26/M/NZ7/01048. (kierownik: prof. Agnieszka Basta-Kaim)
5. Udział w realizacji projektu: Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research (JPND): „EpiAD: Effect of early and adult-life stress on the brain epigenome:
relevance for the occurrence of Alzheimer’s Disease and Diabetes-related dementia” (kierownik: prof. Johannes Gräff)
6. Udział w realizacji projektu: Projekt Fundacji Alzheimer's Association: „Drug Development of Pro-resolving ALZ/FPR2 Agonists for Alzheimer’s Disease” (kierownik: dr Enza Lacivita).

Wszystkie publikacje
 • PRELUDIUM 9: Rola inflammasomu NLRP3 w mechanizmach działania leków przeciwdepresyjnych – badania w zwierzęcym modelu depresji, grant w trakcie realizacji - 2016-03-29 - 2019-03-30
  Celem  projektu jest określenie, czy nasilona aktywacja zapalna obserwowana w zwierzęcym modelu depresji związana jest z zaburzeniami w ilości i funkcji kompleksów NLPR3. Badania prowadzone będą in vivo u dorosłych (3-miesięcznych) zwierząt, potomstwie matek kontrolnych i stresowanych zarówno przed jak i po 14 dniowych podaniach leków przeciwdepresyjnych o różnym mechanizmie działania. Równolegle, przeprowadzone zostaną badania in vitro w hodowlach pierwotnych mikrogleju uzyskanych z kory mózgowej młodych szczurów, potomstwa matek kontrolnych i stresowanych zarówno w warunkach podstawowych jak i po dodatkowej aktywacji endotoksyną bakteryjną (lipopolisacharydem - LPS).
 • Stypendium wyjazdowe finansowane w ramach projektu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) PROM na udział w konferencji XIV European Meeting on Glial Cells in Health and Disease, Porto, Portugalia, 10-13.07.2019
  2019-01-29
 • Stypendium wyjazdowe (opłata zjazdowa, koszty pobytu) sponsorowane przez European Federation of Immunological Societies (EFIS) na udział w konferencji 13th EFIS-EJI Tatra Immunology Conference, Szczyrbskie Jezioro, Słowacja, 9-13.06.2018
  2018-03-07
 • Stypendium Dyrektora Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie dla najlepszego doktoranta w roku akademickim 2016/2017
  2017-11-15
 • Stypendium Dyrektora Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie dla najlepszego doktoranta w roku akademickim 2015/2016.
  2016-11-16
 • Nagroda sponsorowana przez Society in NeuroImmune Pharmacology - Early Career Investigator Travel Award (ECITA) (Grant podróżny, opłata zjazdowa, opłata hotelowa) na udział w konferencji: 22nd annual meeting of the Society on Neuroimmune Pharmacology (SNIP) 6-9.04.2016, Kraków
  2016-02-16
 • Nagroda sponsorowana przez IBRO (opłata hotelowa, grant podróżny, opłata zjazdowa) na udział w konferencji European Neuroscience Conference by Doctoral Students for Doctoral Students – ENCODS 2015; 23-26.04.2015, Sesimbra, Portugalia
  2015-01-14