Dr Ewa TrojanSpecjalista w Zakładzie Neuroendokrynologii Doświadczalnej Instytutu Farmakologii PAN.

1. Udział w realizacji projektu OPUS 5: „Rola chemokin w patogenezie depresji i molekularnym mechanizmie działania leków przeciwdepresyjnych” No.:
2013/09/B/NZ7/04096 (kierownik: prof. Agnieszka Basta-Kaim)
2. Udział w realizacji projektu OPUS 10: „Określenie roli białek neuronalno-mikoglejowych CX3CL1-CX3CR1 oraz CD200-CD200R w molekularnych mechanizmach
działania leków przeciwpsychotycznych w neurorozwojowych modelach schizofrenii: badania in vivo i in vitro” No.: 2015/19/B/NZ7/02394 (kierownik: prof. Agnieszka
Basta-Kaim)
3. Kierownik projektu PRELUDIUM 9: „Rola inflammasomu NLRP3 w mechanizmach działania leków przeciwdepresyjnych – badania w zwierzęcym modelu depresji” No.:
2015/17/N/NZ7/0092
4. Udział w realizacji projektu HARMONIA 9: „Modulacja procesów zapalnych z zastosowaniem nowych agonistów receptorów formylowych ALX/FPR2 jako nowa
strategia terapeutyczna depresji” No.: 2017/26/M/NZ7/01048. (kierownik: prof. Agnieszka Basta-Kaim)
5. Udział w realizacji projektu: Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research (JPND): „EpiAD: Effect of early and adult-life stress on the brain epigenome:
relevance for the occurrence of Alzheimer’s Disease and Diabetes-related dementia” (kierownik: prof. Johannes Gräff)
6. Udział w realizacji projektu: Projekt Fundacji Alzheimer's Association: „Drug Development of Pro-resolving ALZ/FPR2 Agonists for Alzheimer’s Disease” (kierownik: dr Enza Lacivita).

Wszystkie publikacje
  • Kierownik projektu PRELUDIUM 9: „Rola inflammasomu NLRP3 w mechanizmach działania leków przeciwdepresyjnych – badania w zwierzęcym modelu depresji” No.: 2015/17/N/NZ7/00924 - 2016-03-29 - 2019-03-30
    Celem  projektu jest określenie, czy nasilona aktywacja zapalna obserwowana w zwierzęcym modelu depresji związana jest z zaburzeniami w ilości i funkcji kompleksów NLPR3. Badania prowadzone będą in vivo u dorosłych (3-miesięcznych) zwierząt, potomstwie matek kontrolnych i stresowanych zarówno przed jak i po 14 dniowych podaniach leków przeciwdepresyjnych o różnym mechanizmie działania. Równolegle, przeprowadzone zostaną badania in vitro w hodowlach pierwotnych mikrogleju uzyskanych z kory mózgowej młodych szczurów, potomstwa matek kontrolnych i stresowanych zarówno w warunkach podstawowych jak i po dodatkowej aktywacji endotoksyną bakteryjną (lipopolisacharydem - LPS).