Prof. dr hab. Marta Dziedzicka - Wasylewska


Prof. dr hab. Marta Dziedzicka - Wasylewska
Stanowisko
Profesor zwyczajny

Studia ukończyłam w 1986 roku - na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego (kierunek biologia, specjalność biologia molekularna). Zaraz po studiach podjęłam pracę w Instytucie Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie - i to była jedna z najważniejszych i najlepszych decyzji w moim życiu - gdzie rozwijam swoje zainteresowania z zakresu neurochemii, a zwłaszcza molekularnych mechanizmów leżących u podstaw schorzeń neuropsychiatrycznych. W pracy doktorskiej, obronionej w 1991 roku badałam wpływ litu na mechanizmy regulujące biosyntezę proenkefaliny. Rozprawa habilitacyjna (1998 r.)  dotyczyła wpływu leków przeciwdepresyjnych na ekspresję receptora dopaminowego D2 w mózgu szczura. W 2004 roku otrzymałam tytuł naukowy profesora nauk medycznych. Od roku 2000 kieruję stworzoną przez siebie Pracownią Farmakologii Biochemicznej w Zakładzie Farmakologii IF PAN.

Od roku 2006 pracuję również na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersyttu Jagiellońsiego, jestem tam kierownikiem Zakładu Biochemii Fizycznej oraz - przez ostatnie 8 lat - pełnię funkcję prodziekana ds. dydaktycznych, co jest zadaniem trudnym ale też niezwykle inspirującym i odświeżającym.

Kierowanie dwoma zespołami - w Pracowni Farmakologii Biochemicznej IF PAN i w Zakładzie Biochemii Fizycznej WBBiB UJ - daje niepowtarzalna okazję pracy z fantastycznymi ludźmi, łączenia tematyki z zakresu neurofarmakologii z zaawansowaną metodyką posługujaca się technikami fizykochemicznymi - z czym sobie radzimy wspólnymi siłami.

Cenię sobie bardzo pracę z ludźmi, których pasją jest nauka i "dobra robota" ale także praca zespołowa. 

W dorobku naukowym należy wymienić ok. 100 oryginalnych prac doświadczalnych, kilka artykułów przeglądowych i rozdziałów w książkach oraz około 200 komunikatów zjazdowych. W dorobku znajdują się także pozycje książkowe, których byłam redaktorem. Spośród nagród najbardziej cenie sobie nagrodę im. T. Borowicza Wydziału Lekarskiego Polskiej Akademii Umiejętności za cykl prac nt. „Mechanizmu działania leków przeciwdepresyjnych". 

Od roku 1993 byłam/jestem kierownikiem lub głównym wykonawcą kilkunastu grantów badawczych. 


Wszystkie publikacje