Pracownia Farmakologii Biochemicznej


Pracownia Farmakologii Biochemicznej działa w ramach Zakładu Farmakologii. Generalnie w obszarze zainetresowań Pracowni są biochemiczne i molekularne badania mechanizmów działania leków psychoaktywnych, zwłaszcza leków przeciwdepresyjnych oraz przeciwpsychotycznych. W szczególności interesuje nas rozwiązanie zagadki skuteczności klinicznej wielokrotnych podań  tych leków.

Równie ważne jest  zagadnienie oporności na stres - zbadanie  biochemicznych i molekularnych markerów tego zjawiska może przybliżyć nas do zrozumienia oporności na depresję a może i samej depresji. Wiele z tych badań wykonujemy w ścisłej współpracy z Pracownią Farmakologii Behawioralnej IF PAN.

Metody i modele badawcze stosowane w Pracowni Farmakologii Biochemicznej są bardzo zaawansowane, różnorodne i stale rozwijane - od hodowli komórkowych po zwierzęta transgeniczne, od technik radioizotopowych (analizy saturacyjne i kompetycyjne, autoradiografia receptorów) po badania interakcji białek receptorowych w mózgu techniką PLA, od hybrydyzacji in situ po mikromacierze i pomiary microRNA; w zasadzie trudno wymienić je wszystkie.

Naszą siłą jest znakomity zgrany zespół, interdyscyplinarny i ściśle współpracujący, co powoduje, że żadna nowa technika nie jest trudna.Molekularne markery odpowiedzi na stres w dwóch modelach depresji lekoopornej u szczurów - A. Faron-Górecka, M. Kuśmider, P. Gruca, M. Łasoń, M. Niemczyk, M. Papp


Wszystkie publikacje
  • Molekularny mechanizm unikatowego działania klozapiny w kontekście heterodimeryzacji receptorów związanych z białkami G. , Dr hab. Agata Faron - Górecka

  • Endogenne markery efektywności terapii depresji w modelu chronicznego łagodnego stresu (CMS), Dr hab. Agata Faron - Górecka
Wszystkie granty
  • Stypednium FNP START dla Młodych Naukowców 2007, Dr hab. Agata Faron - Górecka
    Poniedziałek, 30 Listopada -0001
  • Stypendium FNP START dla Młodych Naukowców 2008, Dr hab. Agata Faron - Górecka
    Poniedziałek, 30 Listopada -0001
Wszystkie nagrody