Dr Małgorzata Frankowska


Dr Małgorzata Frankowska
Stanowisko
Adiunkt

Wszystkie publikacje
 • Efekty i potencjalne mechanizmy działania disulfiramu i nepikastatu w uzależnieniu od morfiny u zwierząt doświadczalnych. - 2015-09-17 -
  GRANT NCN nr UMO-2014/15/D/NZ7/01821 (SONATA 9)Kierownik grantu dr inż. Patrycja Magdalena Kleczkowska, Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
 • Rola receptorowych kompleksów heterodimerycznych mGlu5‑D2 w wygaszaniu zachowań poszukiwawczych związanych z uzależnieniem od substancji psychostymulujących (kokaina i MDMA): analiza behawioralna i biomolekularna u szczurów - 2012-08-06 - 2016-04-05
  GRANT NCN  nr UMO‑2011/03/D/NZ7/06 295 (SONATA 8)
 • Understanding cocaine addiction. A2A-D2 and A1-D1 heteromers as novel targets for cocaine action - 2010-03-31 - 2011-04-01
  opiekun naukowy Prof. Kjell Fuxe, Division of Cellular and Molecular Neuroscience, Department of Neuroscience, Karolinska Institutet, Sztokholm, Szwecja
 • WYJAZD NAUKOWO-SZKOLENIOWY REALIZOWANY W RAMACH PROJAKOSCIOWEJ DOTACJI KNOW, IF PAN
  2017-02-08

Krajowa

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny, Zakład Farmakodynamiki

Międzynarodowa

 • University of Ferrara, Pharmacy Faculty, Italy - Prof Luca Ferraro
 • Karolinska Institutet, Department of Neuroscience, Stockholm, Sweden - Prof Kjell Fuxe