Dr hab. Małgorzata KajtaWszystkie publikacje
 • KAJTA M, Rzemieniec J, Rużyłło W. Poszukiwanie nowych strategii w leczeniu uszkodzeń mózgu wywołanych niedotlenieniem i niedokrwieniem. NAUKA, 2016, 3:55-73.
 • KAJTA M. W jaki sposób występujące w środowisku substancje hormonalnie czynne wpływają na mózg? Wszechświat, 2012, 113:10-13.
 • KAJTA M. Molekularne podstawy działania estrogenów w ośrodkowym układzie nerwowym. Rozdział w: Szlaki przekazywania sygnałów komórkowych. Pod redakcją I. Nalepy. XXI Zimowa Szkoła Instytutu Farmakologii PAN. Mogilany, 2004, 61-69.
 • KAJTA M. Hodowle komórek nerwowych. Rozdział XVII w: Hodowle komórek i tkanek. Pod redakcją S. Stokłosowej. PWN, Warszawa, 2004, 277-290.
 • Neurorozwojowe patomechanizmy działania triklokarbanu i dichlorodifenylodichloroetylenu: znaczenie apoptozy i autofagii oraz szlaków angażujących receptory dla estrogenów, węglowodorów aromatycznych i androstanu. Grant NCN OPUS; nr projektu 2015/19/B/NZ7/02449; 2016-2019. W trakcie realizacji. Kierownik projektu: Małgorzata Kajta - 2016-06-20 - 2019-06-19
 • Neurotoksyczne działanie benzofenonu-3: znaczenie receptorów estrogenowych oraz receptora retinoidowego X alfa. Grant NCN PRELUDIUM; nr projektu 2014/13/N/NZ4/04845; 2015-2018. Kierownik projektu: Agnieszka Wnuk. Opiekun merytoryczny projektu: Małgorzata Kajta - 2015-02-26 - 2018-02-25
 • Wpływ substancji zaburzającej systemy endokrynne – 4-para-nonylofenolu – na efekty toksyczne przekazywane przez receptory dla ksenobiotyków PXR i CAR w aspekcie neurorozwojowym in vitro i in vivo. Grant NCN PRELUDIUM; nr projektu 2011/01/N/NZ4/04950; 2011-2014. Kierownik projektu: Ewa Litwa. Opiekun merytoryczny projektu: Małgorzata Kajta - 2011-12-15 - 2014-12-14
 • Wpływ selektywnych modulatorów receptorów estrogenowych oraz receptorów węglowodorów aromatycznych na apoptozę komórek nerwowych indukowaną hipoksją/ischemią. Grant NCN PRELUDIUM; nr projektu 2011/01/N/NZ3/04786; 2011-2014. Kierownik projektu: Joanna Rzemieniec. Opiekun merytoryczny projektu: Małgorzata Kajta - 2011-12-08 - 2014-12-07
 • Neuroprotekcyjny potencjał fitoestrogenów w neurorozwojowych modelach hipoksji i ekscytotoksyczności. Grant MNiSW; nr projektu N N401 572138; 2010-2013. Kierownik projektu: Małgorzata Kajta - 2010-03-03 - 2012-03-02
 • Zadanie 2.3: Znaczenie szlaków angażujących receptory estrogenowe oraz receptory węglowodorów aromatycznych i kwasu retinowego w neurorozwojowych patomechanizmach depresji. Grant Depresja-Mechanizmy-Terapie (DeMeTer) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia Spójności, 2007-2013; nr projektu POIG.01.01.02-12-004/09; 2010-2014. Kierownik zadania badawczego 2.3: Małgorzata Kajta - 2010-03-01 - 2014-12-31
 • Rola dioksyn i receptorów węglowodorów aromatycznych w apoptozie komórek nerwowych: mechanizmy i strategie ochronne. Grant MEiN; nr projektu 2P05A 123 30; 2006-2009. Kierownik projektu: Małgorzata Kajta - 2006-05-05 - 2009-05-04
 • Zespołowa Nagroda Wydziału V Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk za cykl 5 publikacji pt. „Identyfikacja nowych mechanizmów molekularnych angażujących receptory estrogenowe i receptory dla ksenobiotyków w neuroprotekcję i neurotoksyczność”. Warszawa, 22.11.2018
  2018-11-22
 • Nagroda Fundacji im. J. i J. Supniewskich za osiągnięcia naukowe. Instytut Farmakologii PAN, Kraków, 2004
  2004-10-09