Prof. dr hab. Piotr Popik


Prof. dr hab. Piotr Popik
Stanowisko
Kierownik zakładu

Jestem psychofarmakologiem specjalizującym się w badaniach wpływu leków i związków na zachowanie oraz procesy kognitywne zwierząt laboratoryjnych - zwłaszcza w modelach depresji, schizofrenii, lęku i zaburzeń poznawczych. Szczególnie ciekawi mnie poszukiwanie nowych leków, by stosować je w terapii, dlatego laboratorium współpracuje z wieloma firmami farmaceutycznymi. Jako profesor nauk medycznych wykładam również farmakologię studentom Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Opublikowałem ponad 120 recenzowanych artykułów naukowych, kilka rozdziałów w książkach i jedną książkę o narkotykach dla młodzieży. Wykształciłem trzech doktorów. Żonaty, trójka dzieci. Nie leczę pacjentów, zwłaszcza ibogainą - badam wpływ tego i innych związków na procesy uzależnień. 

Wszystkie publikacje
  • 2015-2017 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) Nowa terapia zaburzeń psychotycznych oraz w chorobie Huntigtona ze szczególnym uwzględnieniem deficytów poznawczych (korodynator CelonPharma).
    Konsorcjum naukowo-biznesowe, którego liderem jest Celon Pharma S.A., zainaugurowało projekt dotyczący terapii zaburzeń psychotycznych oraz w chorobie Huntingtona. Na jego realizację otrzyma prawie 27 mln złotych dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w ramach programu STRATEGMED. Projekt znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej NCBiR uzyskując najwyższą ocenę pod względem merytorycznym.Projekt „Nowa terapia zaburzeń psychotycznych oraz w chorobie Huntingtona ze szczególnym uwzględnieniem deficytów poznawczych” (NoteSzHD) Celon Pharma poprowadzi w porozumieniu z pięcioma partnerami naukowymi. Są wśród nich: Instytut Biologii Doświadczalnej PAN, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, Instytut Farmakologii PAN oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi i Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Spółka będzie odpowiedzialna za kluczowe działania związane z rozwojem leku, natomiast do zadań pozostałych członków konsorcjum będzie należała eksploracja mechanizmów działania inhibitorów fosfodiesterazy 10A (PDE10A). 
    Całkowita wartość projektu STRATEGMED to 40 279 820 zł, z czego 26 730 836 zł stanowi dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.