PROGRAM


XXXVIII SZKOŁA ZIMOWA

INSTYTUTU FARMAKOLOGII IM. JERZEGO MAJA POLSKIEJ AKADEMII NAUK

KRAKÓW, 3-5 LUTEGO 2021 R.

NOWE WSKAZANIA DLA STARYCH LEKÓW

PROGRAM SZKOŁY ZIMOWEJ

Środa 3 luty 2021 r.

9.00

INAUGURACJA  SZKOŁY

Prof. dr hab. Władysław Lasoń, Dyrektor Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk

Dr hab. Agnieszka Wąsik, Kierownik XXXVIII Szkoły Zimowej Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk

9.15-10.15

WYKŁAD INAUGURACYJNY

Zmienność genetyczna SARS-CoV-2 – znaczenie dla szczepień

Prof. dr hab. Marek Sanak

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

SESJA I

10.15-11.15

Możliwości terapeutyczne psychodelików – spojrzenie z perspektywy wieków

Prof. dr hab. Krystyna Gołembiowska, mgr inż. Monika Herian

Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk, Kraków

11.15-12.15

Ketamina - od anestetyku do atypowego leku przeciwdepresyjnego

Dr Bartłomiej Pochwat

Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk, Kraków

12.15-13.15

Przerwa

SESJA II

13.15-14.15

Modulacja funkcji układu endokannabinoidowego w kontekście objawów schizofrenii

Dr hab. Marta Kruk-Słomka

Uniwersytet Medyczny, Lublin

14.15-15.15

Kannabidiol w leczeniu bólu: farmakologia, mechanizm działania oraz perspektywa zastosowania

Prof. dr hab. Katarzyna Starowicz-Bubak

Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk, Kraków

15.15-16.15

Kannabinoidy jako związki o działaniu przeciwzapalnym w przewodzie pokarmowym

Dr hab. Maciej Sałaga

Uniwersytet Medyczny, Łódź

16.15-16.30

Przerwa

SESJA DOKTORANTÓW I

16.30-17.00

Czy można oddzielić terapeutyczne i niepożądane efekty substancji opioidowych

Mgr Łucja Kudła

Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk, Kraków

17.00-17.30

Molekularne mechanizmy działania L-DOPA

Mgr Anna Radlicka

Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk, Kraków

CZWARTEK – 4 luty 2021 r.

SESJA III

9.00-10.00

Antyoksydanty jako leki przeciwpadaczkowe

Prof. dr hab. Jerzy Czuczwar

Uniwersytet Medyczny, Lublin

10.00-11.00

Poszukiwanie skutecznej terapii w niedotlenieniu okołoporodowym – nieustające wyzwanie

Prof. dr hab. Elżbieta Salińska

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk, Warszawa

11.00-12.00

Nowe możliwości zapobiegania i leczenia chorób neurodegeneracyjnych w oparciu o istniejące leki

Dr hab. Grzegorz Kreiner

Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk, Kraków

12.00-13.00

Czy leki przeciwdepresyjne mogą być stosowane jako adiuwanty w farmakoterapii glejaka?

Dr Anna Bielecka-Wajdman

Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice

13.00-14.00

Przerwa

SESJA IV

 

14.00-15.00

Nowoczesne leczenie schizofrenii

Prof. dr hab. Dominika Dudek

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

15.00-16.00

Farmakoterapia, przeniesienie, przeciwprzeniesienie. O psychologicznych aspektach efektywności farmakoterapii

Dr hab. Maciej Pilecki

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

16.00-16.15

Przerwa

SESJA DOKTORANTÓW II

16.15-16.45

Potencjalne wykorzystanie witaminy D3 w chorobach immunologicznych i OUN

Mgr Magdalena Białoń

Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk, Kraków

16.45-17.15

Leki przeciwdepresyjne jako potencjalne substancje zwiększające efektywność arypiprazolu w terapii schizofrenii

Mgr Marta Lech

Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk, Kraków

PIĄTEK – 5 luty 2021 r.

SESJA V

9.00-10.00

Znaczenie receptorów dla peptydu glukagonopodobnego-1 (GLP-1) w uzależnieniu od opioidów

Dr hab. Joanna Listos

Uniwersytet Medyczny, Lublin

10.00-11.00

Polimerowe nanokapsułki jako bionośniki do transportu, kontrolowanego uwalniania i ochrony białek z rodziny neurotrofin w modelach chorób neurodegeneracyjnych

Dr Maria Dąbkowska

Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin

11.00-12.00

Współczesne i potencjalne wskazania dla ligandów receptorów histaminowych H3

Dr Szczepan Mogilski

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

12.00-12.30

Farmakologia systemowa: nowe sposoby badania starych leków

Mgr Jakub Mlost

Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk

12.30-13.00

ZAKOŃCZENIE SZKOŁY

 


Pliki do pobrania