XXXVI Szkoła Zimowa IF PAN                                                                     

 

        XXXVI SZKOŁA ZIMOWA INSTYTUTU FARMAKOLOGII PAN W KRAKOWIE
                                      "Neurobiologia i terapia zaburzeń afektywnych"
                                                    KRAKÓW, 5-8 LUTEGO 2019 R.

Szanowni Państwo,

Organizatorzy Szkoły Zimowej Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie uprzejmie zawiadamiają, że w dniach od 5 do 8 lutego 2019 roku w Ośrodku Konferencyjnym Hotelu „GALAXY” w Krakowie odbędzie się XXXVI Szkoła Zimowa pod tytułem „Neurobiologia i terapia zaburzeń afektywnych”. 

Depresja jest najczęściej występującym zaburzeniem psychicznym. Pomimo wielu lat badań nie sformułowano jednej uniwersalnej teorii dotyczącej etiologii i patomechanizmu depresji. Nie istnieje uniwersalna strategia leczenia tej choroby. Dodatkowy problem stanowi brak specyficznych markerów diagnostycznych. Tego samego typu trudności są związane z terapią i diagnostyką choroby afektywnej dwubiegunowej.

Wykłady przedstawione podczas XXXVI Szkoły Zimowej skupią się na dwóch głównych wątkach tematycznych: przyczynach powstawania zaburzeń afektywnych oraz sposobach terapii tych chorób. Wskazane zostaną nowe kierunki badań mające na celu wyjaśnienie etiologii i patomechanizmu chorób afektywnych, nowe metody diagnostyczne, kierunki poszukiwania nowych punktów uchwytu działania leków oraz nowe metody terapeutyczne.  Wykładowcami Szkoły Zimowej będą zarówno klinicyści jak i naukowcy wykonujący badania podstawowe w zakresie tematyki będącej przedmiotem Szkoły.

Szkoły Zimowe od zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony doktorantów oraz młodych naukowców prowadzących badania w obszarze neurobiologii i neurofarmakologii.  Mamy nadzieję, że Szkoła ta nie tylko pozwoli na poszerzenie już zdobytej przez nich wiedzy ale zainspiruje ich też do dalszych badań i kontynuowania pracy naukowej. 

Poszukiwanie skutecznych metod terapii czy diagnozowania chorób afektywnych stanowi nadal ogromne wyzwanie. Postęp może być jednak możliwy tylko dzięki ścisłej współpracy pomiędzy klinicystami i naukowcami zajmującymi się badaniami podstawowymi.

Chcielibyśmy, aby udział w tej Szkole przyczynił się do wymiany myśli i doświadczeń i nawiązania współpracy pomiędzy ośrodkami badawczymi a tym samym do opracowania lepszych metod diagnostycznych i farmakoterapeutycznych chorób afektywnych.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w Szkole Zimowej IF PAN prosimy o przesyłanie imiennych zgłoszeń (za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego TUTAJ) do dnia 18 stycznia 2019 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail krzemin@if-pan.krakow.pl wraz z oświadczeniem, jeśli Państwa opłata będzie finansowana w co najmniej 70% ze środków publicznych, co umożliwia zwolnienie z VAT.

Szczegółowe informacje w ZAPROSZENIU.


UWAGA: Pracownicy i doktoranci Instytutu Farmakologii PAN nie wypełniają oświadczenia, ani nie dokonują indywidualnych wpłat - po przesłaniu formularza otrzymają Państwo informację zwrotną o przyjęciu zgłoszenia!!!


 


KONTAKT:

dr Anna Krzemińska

e-mail: krzemin@if-pan.krakow.pl

tel. +48 12 6623317