XXXV Szkoła Zimowa IF PAN


                                                                          


                              XXXV SZKOŁA ZIMOWA INSTYTUTU FARMAKOLOGII PAN W KRAKOWIE

                                                      "Farmakoterapia zaburzeń funkcji poznawczych"

                                                                 KRAKÓW, 6-9 LUTEGO 2018 R.


Szanowni Państwo,

Organizatorzy Szkoły Zimowej Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie uprzejmie zawiadamiają, że w dniach od 6 do 9 lutego 2018 roku w Ośrodku Konferencyjnym Hotelu „GALAXY” w Krakowie odbędzie się XXXV Szkoła Zimowa, której tematem przewodnim będzie „Farmakoterapia zaburzeń funkcji poznawczych”.

Wykłady przedstawione podczas Szkoły skupią się na trzech wątkach tematycznych. Pierwszym będzie wprowadzenie do przyczyn rozwoju zaburzeń poznawczych, w szczególności otępień związanych z chorobą Alzheimera i innymi chorobami neurodegeneracyjnymi, zmianami spowodowanych chorobami naczyniowymi oraz zaburzeniami obserwowanymi w chorobach związanych z psychozami. W ramach wykładów przedstawione zostaną aktualne metody farmakoterapii i mechanizmy działania stosowanych leków. Wskazane zostaną również problemy w terapii, w których badania mogłyby przynieść największe korzyści dla poprawy skuteczności leczenia. Drugim wątkiem tematycznym wykładów będzie opis metodyki badań przedklinicznych leków i potencjalnych leków poprawiających funkcje wykonawcze. Przedstawione zostaną metody wykorzystujące genetycznie modyfikowane zwierzęta, modele behawioralne funkcji poznawczych i w szczególności badania nad potencjalnymi lekami poprawiającymi funkcje poznawcze o nowych mechanizmach działania. Trzecim wątkiem wykładów będzie stosowanie leków poprawiających funkcje poznawcze przez ludzi zdrowych (np. tak zwanych „neuroenhancerów”) jak również działanie niektórych typowych składników naszej diety, na przykład ksantyn. Celem trzeciego wątku wykładów będzie ocena efektów działania tych substancji, ewentualnej szkodliwości, ale też potencjału klinicznego.

Głównym celem Szkoły jest przedstawienie doktorantom i młodym naukowcom prowadzącym badania w obszarach neurobiologii i neurofarmakologii podstaw związanych z etiologią zaburzeń funkcji poznawczych, stosowanej farmakoterapii i kierunków dla dalszego rozwoju badań. Mamy nadzieję, że uczestnicy Szkoły będą mogli wykorzystać we własnej pracy metodykę badań przedstawioną podczas wykładów. Dodatkowo Szkoła stworzy możliwość nawiązania kontaktów naukowych z wykładowcami, jak również pomiędzy uczestnikami z różnych ośrodków naukowych.


Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w Szkole Zimowej IF PAN prosimy o przesyłanie imiennych zgłoszeń do dnia 19 stycznia 2018 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail krzemin@if-pan.krakow.pl wraz z oświadczeniem, jeśli Państwa opłata będzie finansowana w co najmniej 70% ze środków publicznych, co umożliwia zwolnienie z VAT.


UWAGA: Pracownicy i doktoranci Instytutu Farmakologii PAN nie wypełniają oświadczenia, ani nie dokonują indywidualnych wpłat - po przesłaniu formularza otrzymają Państwo informację zwrotną o przyjęciu zgłoszenia!!!


KONTAKT:

dr Anna Krzemińska

e-mail: krzemin@if-pan.krakow.pl

tel. +48 12 6623317