XXXVIII Szkoła Zimowa IF PAN


                                                                        


 

                                                         XXXVIII SZKOŁA ZIMOWA

                                  INSTYTUTU FARMAKOLOGII im. JERZEGO MAJA

                                                         POLSKIEJ AKADEMII NAUK


                                     
            "Nowe wskazania dla starych leków"
                                                       KRAKÓW, 3-5 LUTEGO 2021 R.


Organizatorzy Szkoły Zimowej Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk uprzejmie zawiadamiają, że w dniach 3-5 lutego 2021 r. odbędzie się XXXVIII Szkoła Zimowa pt.: „Nowe wskazania dla starych leków”. Ze względu na sytuację epidemiologiczną Szkoła odbędzie się w całości w formie on-line.

Na wykładach przedstawionych w ramach XXXVIII Szkoły Zimowej zostanie podjęta niezwykle interesująca i aktualna tematyka związana z wykorzystaniem już dostępnych i zatwierdzonych do użycia leków do terapii innych niż pierwotnie zakładano chorób. Takie repozycjonowanie leków jest coraz bardziej popularne. Dzięki temu skraca się znacznie ścieżkę badań, a także zmniejsza się ich koszty, co ma niebagatelne znaczenie. Wykładowcami Szkoły Zimowej będą zarówno lekarze klinicyści praktykujący w szpitalach, jak i naukowcy prowadzący badania przedkliniczne w zakresie tematyki Szkoły Zimowej.

Głównym celem Szkoły jest zaznajomienie doktorantów oraz młodych pracowników naukowych prowadzących badania z zakresu farmakologii i neurobiologii z szerokim spektrum aktualnej wiedzy na temat wykorzystania dobrze znanych leków w celu leczenia innych chorób, np. antydepresantów w leczeniu glejaka czy w terapii schizofrenii lub leków przeciwcukrzycowych w leczeniu uzależnienia od opioidów. Poszukiwanie skutecznych terapii chorób afektywnych i neurodegeneracyjnych stanowi nadal ogromne wyzwanie. Szkoły Zimowe od zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony doktorantów oraz młodych naukowców prowadzących badania w obszarze neurobiologii i neurofarmakologii.  Chcielibyśmy, aby udział w tej Szkole przyczynił się do wymiany myśli i doświadczeń pomiędzy naukowcami z różnych dziedzin oraz zaowocował podjęciem nowych ścieżek badań.

Wytworzenie nowego leku wiąże się z wieloletnimi badaniami: począwszy od badań przedklinicznych in vitro, ex vivo, in vivo, poprzez badania toksykologiczne, na całej serii badań klinicznych kończąc. Wiąże się to nie tylko z bardzo długim czasem oczekiwania na gotowy produkt, ale także z ogromnymi kosztami finansowymi i zaangażowaniem wielu ludzi z wielu dziedzin (chemików, biologów, lekarzy). Dlatego, aby skrócić czas oraz zmniejszyć koszty, coraz częściej wykorzystuje się już dostępne na rynku leki w celu stosowania ich w terapii innych chorób. Szybki postęp w tych działaniach jest możliwy dzięki współpracy lekarzy klinicystów z naukowcami prowadzącymi badania przedkliniczne. Mamy nadzieję, że Szkoła Zimowa przyczyni się do bliższej współpracy obu tych środowisk naukowych.


Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w XXXVIII Szkole Zimowej Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk prosimy o przysyłanie imiennych zgłoszeń (za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego TUTAJ) do dnia 21 stycznia 2021 roku, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: krzemin@if-pan.krakow.pl

Szczegółowe informacje w ZAPROSZENIU.

UWAGA: Pracownicy i doktoranci Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk nie dokonują indywidualnych wpłat – po przesłaniu formularza zgłoszeniowego otrzymują Państwo informację zwrotną o przyjęciu zgłoszenia!