XXXIII Szkoła Zimowa IF PAN


                                                                   

                         XXXIII SZKOŁA ZIMOWA INSTYTUTU FARMAKOLOGII PAN W KRAKOWIE
                                            "Metody bioinżynierii w neurobiologii i medycynie"
                                                        KRAKÓW 12-15 STYCZNIA, 2016


                                                    >>> REJESTRACJA ZAKOŃCZONA <<<


Organizatorzy Szkoły Zimowej Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie uprzejmie zawiadamiają, że w dniach 12-15 stycznia 2016 r. w Ośrodku Konferencyjnym Hotelu „GALAXY” w Krakowie odbędzie się XXXIII Szkoła Zimowa pt.: „Metody bioinżynierii w neurobiologii i medycynie”.

Przełom w naukach biologicznych i fizyko-chemicznych dokonany w drugiej połowie ubiegłego wieku zaowocował powstaniem biologii molekularnej, zapoczątkowaniem nowoczesnych technik badawczych i ten proces dał podwaliny dla powstania biotechnologii i jej działu bioinżynierii. Bioinżynieria dostarcza technik umożliwiających modyfikacje genetyczne i molekularne, które pozwalają na uzyskanie organizmów o wybranych cechach. Szeroko pojmowane narzędzia bioinżynierskie są więc wykorzystywane do opisu zjawisk w układach ożywionych oraz umożliwiają rozwój modeli zwierzęcych i komórkowych. Metody inżynierii genetycznej są przydatne dla modelowania schorzeń występujących u ludzi, mają zastosowanie w badaniach nad wyjaśnianiem etiologii tych schorzeń, opracowywaniu nowych metod diagnostycznych oraz nowych farmakologicznych i niefarmakologicznych strategii terapeutycznych.
XXXIII Szkoła Zimowa będzie okazją do poznania modeli opartych o metody inżynierii genetycznej i tkankowej, konstruowania tych modeli, możliwości ich zastosowania w badaniach neurobiologicznych. Przestawione będzie tworzenie genetycznych konstruktów myszy transgenicznych i zastosowanie tych modeli w farmakologii doświadczalnej. Omówione będą perspektywy, jakie niosą metody oparte o inżynierię tkankową w medycynie regeneracyjnej i leczeniu stanów pourazowych.
Szkoła jest adresowana do pracowników naukowych zajmujących się biologią medyczną, neurofarmakologią oraz do lekarzy praktyków. W programie XXXIII Szkoły Zimowej zostaną zaprezentowane między innymi następujące zagadnienia: technologia otrzymywania zwierząt transgenicznych; systemy warunkowej/indukowanej ekspresji genów i ich praktyczne zastosowania, pojawiające się mechanizmy kompensacyjne jako wady i zalety modelu; optogenetyka i jej zastosowanie dla otrzymywania modeli genetycznych; modulacja mikrogleju jako narzędzie badawcze i terapeutyczne; modele chorób mózgu w danio pręgowanym; próba zaproponowania testów patogenności mutacji w genie mitofuzyny-2; zastosowanie wektorów wirusowych AAV w eksperymentalnej terapii genowej i w leczeniu chorób neurologicznych; komórki macierzyste w kierunku zastosowań w kardiologii; inżynieria tkankowa skóry dla medycyny regeneracyjnej.

KONTAKT:

dr Anna Krzemińska,

e-mail: krzemin@if-pan.krakow.pl

tel. +48 12 6623317, +48 668180110

ZAPROSZENIE.pdf

PROGRAM.pdf

Rezerwacja noclegów.pdf
Pliki do pobrania