XXXVII Szkoła Zimowa IF PAN
                                                                     


 

         XXXVII SZKOŁA ZIMOWA INSTYTUTU FARMAKOLOGII im. JERZEGO MAJA

                                                         POLSKIEJ AKADEMII NAUK


                                      "Neurobiologia snu i terapia zaburzeń snu"
                                                       KRAKÓW, 3-6 MARCA 2020 R.


Organizatorzy Szkoły Zimowej Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk w Krakowie uprzejmie zawiadamiają, że w dniach 3-6 marca 2020 roku w Ośrodku Konferencyjnym Hotelu „GALAXY” w Krakowie odbędzie się XXXVII Szkoła Zimowa pod tytułem „Neurobiologia snu i terapia zaburzeń snu”.

Sen jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania mózgu. Ma korzystny wpływ na zdolność uczenia się, zapamiętywania oraz podejmowania racjonalnych decyzji, jak również na nasze zdrowie psychiczne. Dotychczasowe badania wskazują, że funkcjonowanie większości procesów zachodzących w naszym organizmie jest istotnie poprawiane (optymalizowane) przez sen, a zaburzenia snu, w tym skracanie jego długości, mogą się przyczynić do rozwoju chorób metabolicznych, neurodegeneracyjnych, psychicznych, nowotworowych. Problem niedoboru snu przybrał obecnie bardzo poważne rozmiary i Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła epidemię niedoboru snu w krajach uprzemysłowionych. Poszukiwanie skutecznych metod terapii zaburzeń snu stanowi ogromne wyzwanie.

Wykłady przedstawione podczas XXXVII Szkoły Zimowej zostaną poświęcone trzem głównym wątkom tematycznym: neurobiologii snu, przyczynom powstawania zaburzeń snu oraz sposobom terapii tych zaburzeń. Wskazane zostaną kierunki badań mające na celu wyjaśnienie etiologii i patomechanizmu zaburzeń snu, w tym przede wszystkim bezsenności, kierunki poszukiwania nowych punktów uchwytu działania leków nasennych oraz strategie leczenia bezsenności. Wykładowcami Szkoły Zimowej będą zarówno klinicyści, jak i naukowcy wykonujący badania podstawowe w zakresie tematyki będącej przedmiotem Szkoły.

W trakcie trwania Szkoły wykłady wygłoszą:

·         Prof. dr hab. Bogdan Wojciszke (USWPS),

·         Prof. dr hab. Adam Wichniak (IPiN, Warszawa),

·         Prof. dr hab. Elżbieta Pyza (UJ, Kraków),

·         Prof. dr hab. Filip Rybakowski (UM, Poznań),

·         Dr hab. Marcin Siwek (UJ CM, Kraków),

·         Dr hab. Konrad Jankowski (UW, Warszawa),

·         Prof. dr hab. Szczepan Cofta (UM, Poznań),

·         Prof. dr hab. Magdalena Chadzińska (UJ, Kraków),

·         Prof. dr hab. Joanna Cichy (UJ, Kraków),

·         Prof. dr hab. Grzegorz Hess (UJ, IF PAN, Kraków),

·         Prof. dr hab. Marian Lewandowski (UJ, Kraków),

·         Dr hab. Tomasz Błasiak (UJ, Kraków),

·         Dr Monika Marcinkowska (UJ CM, Kraków),

·         Dr Marta Obara-Michlewska (IMDiK, Warszawa),

·         Prof. dr hab. Krystyna Skwarło-Sońta (UW, Warszawa),

·         Dr hab. Joanna Wierońska (IF PAN).

Szkoły Zimowe cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony doktorantów oraz młodych naukowców prowadzących badania w obszarze neurobiologii i neurofarmakologii.  Mamy nadzieję, że Szkoła ta nie tylko pozwoli na poszerzenie już zdobytej przez nich wiedzy, ale zainspiruje ich też do dalszych badań i kontynuowania pracy naukowej. Udział w tej szkole z pewnością umożliwi wymianę poglądów i doświadczeń pomiędzy osobami prowadzącymi badania podstawowe i kliniczne oraz umożliwi nawiązanie współpracy pomiędzy ośrodkami badawczymi.

 


Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w XXXVII Szkole Zimowej Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk prosimy o przysyłanie imiennych zgłoszeń (za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego TUTAJ) do dnia 18 lutego 2020 roku, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: krzemin@if-pan.krakow.pl

Szczegółowe informacje w ZAPROSZENIU.


UWAGA: Pracownicy i doktoranci Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk nie dokonują indywidualnych wpłat – po przesłaniu formularza zgłoszeniowego otrzymują Państwo informację zwrotną o przyjęciu zgłoszenia!