XXXIV Szkoła Zimowa IF PAN


                                                                                    

                                    XXXIV SZKOŁA ZIMOWA INSTYTUTU FARMAKOLOGII PAN W KRAKOWIE

                                                                                "Od natury do struktury"

                                                                           KRAKÓW 10-13 STYCZNIA 2017 R.


Szanowni Państwo,

Organizatorzy Szkoły Zimowej Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie uprzejmie zawiadamiają, że w dniach 10-13 stycznia 2017 r. w Ośrodku Konferencyjnym Hotelu „GALAXY” w Krakowie odbędzie się XXXIV Szkoła Zimowa pt.: „Od natury do struktury”.

Tematyka XXXIV Szkoły Zimowej Instytutu Farmakologii PAN sięga do samego przedmiotu badań farmakologicznych, czyli leku, jako związku chemicznego o określonej strukturze, mającego zdolność do działania terapeutycznego w organizmie człowieka. Szczególny wkład do współczesnej farmakologii wnoszą leki pochodzenia naturalnego, których rozwój obejmuje izolację aktywnych składników oraz identyfikację ich struktury oraz mechanizmu działania. Najnowsze badania wskazują także na rolę produktów naturalnych jako źródła tzw. struktur wiodących (ang. drug leads) i ich optymalizacji w kierunku pożądanej aktywności biologicznej. Z drugiej strony, nowoczesna chemia leków eksploruje praktycznie nieskończoną przestrzeń chemiczną związków niskocząsteczkowych, by drogą syntezy chemicznej otrzymać odpowiednie struktury dopasowane do określonych miejsc wiążących właściwych celów biologicznych. Osiągnięcia ostatnich lat, szczególnie w krystalizacji białek będących celami terapeutycznymi, ugruntowały zastosowanie metod chemo- i bioinformatycznych w racjonalnym projektowaniu związków bioaktywnych w początkowych etapach rozwoju nowego leku. W szeregu dalszych badań, najważniejszą rolę odgrywają chemia leków i farmakologia, których podstawę stanowi cząsteczka związku chemicznego. Stąd też tematyka Szkoły Zimowej koncentruje się na zagadnieniach związanych z początkowymi fazami poszukiwania nowych związków o potencjalnym działaniu terapeutycznym i uwzględnia najnowsze metody badawcze stosowane zarówno w pracach nad lekiem pochodzenia naturalnego jak i syntetycznego.
Głównym celem Szkoły jest szeroka charakterystyka podstawowego obiektu badań farmakologicznych, jakim są znane lub potencjalne leki i związki narzędziowe pochodzenia naturalnego lub syntetycznego. Przedstawione zostaną nowoczesne metody stosowane przy poszukiwaniu nowych substancji o działaniu biologicznym: izolacji, rozdziału i identyfikacji struktury związków naturalnych, projektowania małocząsteczkowych związków w oparciu o strukturę celu biologicznego, modelownia molekularnego, wysokowydajnej syntezy organicznej, spektroskopii i krystalografii.
Tematyka wykładów została zorientowana na zapoznanie uczestników (doktorantów i młodych pracowników nauki z całej Polski) z nowoczesnym metodami optymalizacji własności struktury związku chemicznego determinującej jego aktywność biologiczną. Szeroki zakres tematyczny pozwoli na całościowe zrozumienie procesu projektowania i rozwoju nowych leków.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w Szkole prosimy o możliwie szybkie przesyłanie imiennych zgłoszeń, najpóźniej do dnia 16 grudnia 2016 r. Zgłoszenia prosimy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail krzemin@if-pan.krakow.pl wraz z oświadczeniem, jeśli Państwa opłata będzie finansowana w co najmniej 70% ze środków publicznych, co umożliwia zwolnienie z VAT.


UWAGA: Pracownicy i doktoranci Instytutu Farmakologii PAN nie wypełniają oświadczenia, ani nie dokonują indywidualnych wpłat - po przesłaniu formularza otrzymają Państwo informację zwrotną o przyjęciu zgłoszenia!!!


KONTAKT:

dr Anna Krzemińska

e-mail: krzemin@if-pan.krakow.pl

tel. +48 12 6623317, kom. +48 668180110