PROGRAMProgram XXXVII Szkoły Zimowej Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk „Neurobiologia snu i terapia zaburzeń snu”

Wtorek

3 marzec 2020

17.00 – 18.00

Otwarcie Szkoły, wykład inauguracyjny

 

Prof. dr hab. Bogdan Wojciszke, Uniwersytet SWPS, Sopot

„Czy warto wierzyć w sny o miłości? Psychologia miłości”

18.00

Spotkanie koleżeńskie

Środa

4 marzec 2020

9.00 – 10.00 

Prof. dr hab. Elżbieta Pyza, Mgr Lucyna Walkowicz, Dr Wojciech Krzeptowski, Dr Milena Damulewicz, Zakład Biologii i Obrazowania Komórki, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

„Mechanizm regulacji cyklu snu i aktywności u Drosophila melanogaster”

10.00 – 11.00

Dr hab. Tomasz Błasiak, Zakład Neurofizjologii i Chronobiologii, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

„Sen REM i non-REM w modelach doświadczalnych”

11.00 – 11.30

Przerwa kawowa

11.30 – 12.30 

Prof. dr hab. Krystyna Skwarło-Sońta, Zakład Fizjologii Zwierząt, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

Światło w nocy: czy tylko zaburzenia jakości snu? Mechanizmy epigenetyczne pośredniczące we wpływie zanieczyszczenia świetlnego na funkcjonowanie człowieka”

12.30 – 13.30

Dr Michał Skalski, Poradnia Leczenia Zaburzeń Snu Katedry i Kliniki Psychiatrycznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

„Patomechanizm bezsenności i niefarmakologiczne leczenie bezsenności”

13.30 – 15.00

Przerwa obiadowa

15.00 – 16.00  

Prof. dr hab. Marian H. Lewandowski, Dr Łukasz Chrobok, Zakład Neurofizjologii i Chronobiologii, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

„Nowa, wielo-oscylatorowa teoria mechanizmu zegara biologicznego ssaków”

16.00 – 17.00

Dr hab. Konrad Jankowski, Zakład Psychometrii i Diagnozy Psychologicznej, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski

„Chronotyp: różnice indywidualne w funkcjonowaniu dobowym człowieka”

Czwartek

5 marzec 2020

9.00 – 10.00  

Dr hab. Joanna Wierońska, Mgr Paulina Cieślik, Zakład Neurobiologii, Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk, Kraków

„Homeostaza ośrodkowego układu nerwowego a sen”

10.00 – 10.30

Dr Monika Marcinkowska, Katedra Chemii Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

„Nowe perspektywy terapeutyczne leku nasennego działającego poprzez podjednostkę alfa-1 receptora GABA-A”

10.30 – 10.45

Prezentacja Firmy LABSOFT Sp. z o.o.

„Obrazowanie in vivo/in vitro w neurobiologii przy zastosowaniu technik mikroskopii dwu fotonowej oraz arkusza-światła”

10.45 – 11.30

Przerwa kawowa

11.30 – 12.30

Prof. dr hab. Grzegorz Hess, Zakład Neurofizjologii i Chronobiologii, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

„Niedobór snu a neuroplastyczność”

12.30 – 13.30 

Dr hab. Marcin Siwek, Zakład Zaburzeń Afektywnych, Katedra Psychiatrii Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, I Oddział Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

„Zaburzenia afektywne, a chronotyp i zdrowie somatyczne”

13.30 – 15.00

Przerwa obiadowa

15.00 – 16.00  

Prof. dr hab. Filip Rybakowski , Klinika Psychiatrii Dorosłych Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań

„Aktywność fizyczna w leczeniu bezsenności”

16.00 – 17.00 

Prof. dr hab. Szczepan Cofta, Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego, Katedra i Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań

„Obturacyjny bezdech śródsenny w kontekście tajemnic snu”

17.00 – 18.00 

Prof. dr hab. Adam Wichniak, III Klinika Psychiatryczna i Ośrodek Medycyny Snu, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa

„Wpływ leków nasennych na sen, zasady leczenia farmakologicznego bezsenności”

18.00

Spotkanie towarzyskie

Piątek

6 marca 2020

9.00 – 10.00

Prof. dr hab. Joanna Cichy, Zakład Immunologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

„Krajobraz przeciwbakteryjnej obrony skóry w 4 D”

10.00 – 11.00    

Prof. dr hab. Magdalena Chadzińska, Dr Krzysztof Rakus, Zakład Immunologii Ewolucyjnej, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

„Jak infekcje i cytokiny wpływają na sen i zachowanie człowieka i zwierząt?”

11.00-11.30  

Przerwa kawowa

11.30 – 12.30 

Dr Marta Obara-Michlewska, Zakład Neurotoksykologii, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk, Warszawa

„Wpływ snu na funkcjonowanie układu glimfatycznego”

12.30 – 13.00 

Podsumowanie Szkoły, Dr hab. Grzegorz Kreiner, Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk, Kraków