PROGRAM
PROGRAM XXXVI SZKOŁY ZIMOWEJ IF PAN

Wtorek:

5 luty 2019 r

17.00-18.00

Inauguracja


Prof. dr hab. Mirosław Ząbek, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa

„Contra spem spero - mózg poznający i poznawany”

18.00

Spotkanie koleżeńskie

Środa:

6 luty 2019 r

9.00-10.00

Dr hab. Marcin Siwek, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

„Choroba Afektywna Dwubiegunowa – aktualny stan wiedzy i problemy kliniczne”

10.00-11.00

Dr hab. Hanna Karakuła-Juchnowicz, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

„Możliwości wykorzystania psychobiotyków w terapii  zaburzeń afektywnych”

11.00-11.30

Przerwa kawowa

11.30-12.30

Dr hab. Agnieszka Pałucha-Poniewiera, Instytut Farmakologii PAN w Krakowie

„Czy terapię depresji można przyspieszyć?”

12.30-13.30

Dr hab. Barbara Budzyńska, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

„Czy kannabinoidy są szansą na skuteczną terapię zaburzeń nastroju? - rola układu endokannabinoidowego w patogenezie depresji”

13.30-15.00

Przerwa obiadowa

15.00-16.00

Dr Katarzyna Głombik, Instytut Farmakologii PAN w Krakowie

„Zmiany metaboliczne w mózgu w depresji”

SESJA DOKTORANTÓW – część 1

16.00-16.30

Mgr Katarzyna Rafa-Zabłocka, Instytut Farmakologii PAN w Krakowie

„Rola czynnika CREB w układach noradrenergicznym i serotoninowym w mechanizmach działania wybranych leków przeciwdepresyjnych na podstawie badań opartych o mysie selektywne modele transgeniczne”

16.30-17.00

Mgr Joanna Jastrzębska, Instytut Farmakologii PAN w Krakowie 

„Modelowanie współwystępowania zaburzeń depresyjnych i uzależnienia od kokainy u szczurów”

Czwartek:

7 luty 2019 r

9.00-10.00

Dr hab. Jakub Włodarczyk, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie

"Współdziałanie serotoninowych ścieżek sygnałowych i macierzy zewnątrzkomórkowej w plastyczności synaptycznej, kluczem do zrozumienia patogenezy zaburzeń związanych ze stresem”

10.00-11.00

Dr Agata Faron-Górecka, Instytut Farmakologii PAN w Krakowie

„Znaczenie heterodimeryzacji receptorów w OUN w mechanizmie działania leków”

11.00-11.30

Przerwa kawowa

11.30-12.30

Prof. dr hab. Marta Dziedzicka-Wasylewska, Instytut Farmakologii PAN w Krakowie

Czy mikroRNA mogą być markerami zaburzeń zachowania w kontekście schorzeń afektywnych?”

12.30-13.30

Dr Bartłomiej Pochwat, Instytut Farmakologii PAN w Krakowie

„Ketamina i antagoniści  receptora NMDA jako potencjalne leki przeciwdepresyjne”

13.30-15.00

Przerwa obiadowa

15.00-16.00

Prof. dr hab. Janusz Rybakowski, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

„Patogeneza choroby afektywnej dwubiegunowej i rola litu w jej leczeniu”

SESJA DOKTORANTÓW – część 2

16.00-16.30

Lek. mgr Adrian Chrobak, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

„Strukturalne i funkcjonalne zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym u pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową – przegląd badań neuroobrazowych”

16.30-17.00

Mgr Karolina Noworyta-Sokołowska, Instytut Farmakologii PAN w Krakowie

„Wrażliwość na negatywne i pozytywne informacje zwrotne w zaburzeniach afektywnych”

 18.00

Uroczysta kolacja

Piątek:

 8 luty

9.00-10.00

Prof. dr hab. Agata Szulc, Warszawski Uniwersytet Medyczny 

„Neurobiologia samobójstwa”

10.00-10.30

Przerwa kawowa

10.30-11.30

Prof. dr hab. Piotr Gałecki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

„Procesy zapalne w aspekcie teorii neurorozwojowej depresji”

11.30-12.30

Dr Małgorzata Kowalczyk, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

„Biologiczne mechanizmy kształtowania się osobowości depresyjnej – odporność psychiczna vs odporność biologiczna – możliwości terapeutyczne”

12.30-13.00

Zakończenie

Ponadto w dniach 6 i 7 lutego prezentowane będą postery doktorantów Instytutu Farmakologii PAN oraz doktorantów Środowiskowych Studiów Doktoranckich InterDokMed.


Ramowy program XXXVI Szkoły Zimowej IF PAN:

 

5.02.2019

wtorek

15.30-17.00 Rejestracja uczestników

17.00-18.00 Otwarcie Szkoły, wykład inauguracyjny

18.00-22.00 Spotkanie koleżeńskie

6.02.2019

środa

9.00-11.00 Wykłady

11.00-11.30 Przerwa kawowa

11.30-13.30 Wykłady

13.30-15.00 Przerwa obiadowa

15.00-17.00 Wykład, panel dyskusyjny

7.02.2019

czwartek

9.00-11.00 Wykłady

11.00-11.30 Przerwa kawowa

11.30-13.30 Wykłady

13.30-15.00 Przerwa obiadowa

15.00-17.00 Wykłady

18.00-           Uroczysta kolacja – spotkanie towarzyskie

8.02.2019

piątek

9.00-11.00 Wykłady

11.00-11.30 Przerwa kawowa

11.30-12.30 Wykłady

12.30-13.00 Zamknięcie Szkoły