Terminy zebrań II LKE w Krakowie


Planowane terminy zebrań II LKE w 2019 r.:

Nr             Data                  Termin składania wniosków

 1             03-01-2019        27-12-2018
 2             24-01-2019        16-01-2019
 3             14-02-2019        06-02-2019
 4             07-03-2019        27-02-2019
 5             28-03-2018        20-03-2019
 6             18-04-2018        10-04-2019
 7             09-05-2019        30-04-2019
 8             30-05-2019        22-05-2019
 9             27-06-2019        19-06-2019
10            18-07-2019        10-07-2019
11            08-08-2019        31-07-2019
12            29-08-2019        21-08-2019
13            19-09-2019        11-09-2019
14            10-10-2019        02-10-2019
15            31-10-2019        23-10-2019
16            21-11-2019        13-11-2019
17            05-12-2019        27-11-2019    

Terminy będą potwierdzane z posiedzenia na posiedzenie.