Aktualności


Najbliższe zebranie odbędzie się dnia 04-06-2020 r. (czwartek). Wnioski przewidziane do rozpatrzenia na tym posiedzeniu będą przyjmowane do dnia 27-05-2020 r.

Informujemy, że na to posiedzenie wnioski należy również składać w wersji papierowej.Po wypełnieniu formularza wniosku, przed jego wysłaniem, koniecznie należy sprawdzić jego poprawność korzystając ze wskazówek zawartych w pliku tekstowym zatytułowanym Instrukcja sprawdzania wniosku

Przed wydrukowaniem wniosku i zebraniem podpisów  zaleca się przesłanie wstępnej wersji wniosku i streszczenia na adres e-mail Komisji w celu sprawdzenia, czy wniosek nie zawiera nieprawidłowości formalnych.

Wnioski najlepiej przesyłać w formie elektronicznej kilka dni przed terminem, by był czas na ewentualne poprawki. Wnioski przesłane elektronicznie w ostatni dzień przyjmowania wniosków bez uprzedniej weryfikacji przez sekretariat LKE będą rozpatrywane na kolejnym zebraniu.Składając wniosek, pismo lub raport użytkownika do oceny retrospektywnej należy przesłać wszystkie dokumenty (tj. wniosek, streszczenie, skany wyznaczeń, załączniki) na adres e-mail Komisji:

Ze względu na duże obciążenie jesteśmy zmuszeni do limitowania liczby wniosków rozpatrywanych na zebraniu. O przyjęciu wniosku do rozpatrzenia na najbliższym zebraniu decyduje data wpływu do LKE, a te które nie zostały zakwalifikowane będą rozpatrzone na następnym zebraniu, z zachowaniem ustawowego 40-dniowego terminu (art. 48 ust. 2 Ustawy). Złożenie wniosku w ostatnim dniu terminu składania wniosków nie oznacza więc, że wniosek będzie rozpatrzony na najbliższym zebraniu. Planując doświadczenia proszę uwzględnić taką ewentualność.
 
Pliki do pobrania