Aktualności


Najbliższe zebranie odbędzie się dnia 03-01-2019 r. (czwartek). Wnioski przewidziane do rozpatrzenia na tym posiedzeniu będą przyjmowane do dnia 27-12-2018 r.

Planowane terminy zebrań II LKE w 2019 r.:

Nr              Data                   Termin składania wniosków
 1.             03-01-2019        27-12-2018
 2.             24-01-2019        16-01-2019
 3.             14-02-2019        06-02-2019
 4.             07-03-2019        27-02-2019
 5.             28-03-2018        20-03-2019
 6.             18-04-2018        10-04-2019
 7.             09-05-2019        30-04-2019
 8.             30-05-2019        22-05-2019
 9.             27-06-2019        19-06-2019
 10.             18-07-2019        10-07-2019
 11.             08-08-2019        31-07-2019
 12.             29-08-2019        21-08-2019
 13.             19-09-2019        11-09-2019
 14.             10-10-2019        02-10-2019
 15.             31-10-2019        23-10-2019
 16.             21-11-2019        13-11-2019
 17.             05-12-2019        27-11-2019    
Terminy będą potwierdzane z posiedzenia na posiedzenie.

Ze względu na duże obciążenie jesteśmy zmuszeni do limitowania liczby wniosków rozpatrywanych na zebraniu. O przyjęciu wniosku do rozpatrzenia na najbliższym zebraniu decyduje data wpływu do LKE, a te które nie zostały zakwalifikowane będą rozpatrzone na następnym zebraniu, z zachowaniem ustawowego 40-dniowego terminu (art. 48 ust. 2 Ustawy). Złożenie wniosku w ostatnim dniu terminu składania wniosków nie oznacza więc, że wniosek będzie rozpatrzony na najbliższym zebraniu. Planując doświadczenia proszę uwzględnić taką ewentualność.

Przed wydrukowaniem wniosku i zebraniem podpisów zaleca się przesłanie wstępnej wersji wniosku i streszczenia na adres e-mail Komisji w celu sprawdzenia, czy wniosek nie zawiera nieprawidłowości formalnych. Instrukcja formalnego sprawdzania wniosku znajduje się w pliku tekstowym: Instrukcja sprawdzania wniosku

Składając wniosek, pismo lub raport użytkownika do oceny retrospektywnej należy przesłać wszystkie dokumenty (tj. wniosek, streszczenie, skany wyznaczeń, załączniki) na adres e-mail Komisji:
lke2krakow@if-pan.krakow.pl

Wnioski składa się w trzech egzemplarzach wydrukowanych i podpisanych przez upoważnione osoby. Od grudnia 2018 r. płytka CD nie jest wymagana, natomiast bezwzględnie konieczne jest przesyłanie dokumentów na adres e-mail Komisji.
Wniosek i nietechniczne streszczenie przesyłane e-mailem na adres Komisji mają być w formie edytowalnej – jako pliki *.doc, *.docx lub *.rtf. Format *.pdf jest nieakceptowalny. Skany wyznaczeń i inne załączniki mają być w formie niewielkich objętościowo plików *pdf. Pliki *.jpg, *.tif i inne graficzne są nieakceptowalne.
Przez datę przyjęcia wniosku rozumie się datę wpływu wniosku do II LKE w Krakowie, a nie do Działu Administracji IF PAN czy datę stempla pocztowego.

Pisma należy składać również w trzech egzemplarzach (by móc je dołączyć do każdego egzemplarza wniosku, ponieważ są one jego częścią) oraz przesłać w edytowalnej wersji elektronicznej na adres e-mail Komisji.

Raport użytkownika do oceny retrospektywnej przygotowuje się w dwóch egzemplarzach. Raport podpisuje (tak jak wniosek) kierownik jednostki lub osoba upoważniona.
Oprócz wersji papierowej raport użytkownika należy przesłać w formie elektronicznej edytowalnej (pliki *.doc, *.docx lub *.rtf) na adres e-mail Komisji.

 
Pliki do pobrania