Aktualności


Najbliższe zebranie odbędzie się dnia 31-10-2019 r. (czwartek). Wnioski przewidziane do rozpatrzenia na tym posiedzeniu będą przyjmowane do dnia 23-10-2019 r.

Od 1 stycznia 2019 roku zmieniają się formularze wniosków, dlatego wnioski należy składać na nowych formularzach:

Po wypełnieniu formularza wniosku należy sprawdzić jego poprawność korzystając ze wskazówek zawartych w pliku tekstowym zatytułowanym Instrukcja sprawdzania wniosku
Przed wydrukowaniem wniosku i zebraniem podpisów zaleca się przesłanie wstępnej wersji wniosku i streszczenia na adres e-mail Komisji w celu sprawdzenia, czy wniosek nie zawiera nieprawidłowości formalnych. Wnioski najlepiej przesyłać w formie elektronicznej kilka dni przed terminem, by był czas na ewentualne poprawki.

Składając wniosek, pismo lub raport użytkownika do oceny retrospektywnej należy przesłać wszystkie dokumenty (tj. wniosek, streszczenie, skany wyznaczeń, załączniki) na adres e-mail Komisji:

Ze względu na duże obciążenie jesteśmy zmuszeni do limitowania liczby wniosków rozpatrywanych na zebraniu. O przyjęciu wniosku do rozpatrzenia na najbliższym zebraniu decyduje data wpływu do LKE, a te które nie zostały zakwalifikowane będą rozpatrzone na następnym zebraniu, z zachowaniem ustawowego 40-dniowego terminu (art. 48 ust. 2 Ustawy). Złożenie wniosku w ostatnim dniu terminu składania wniosków nie oznacza więc, że wniosek będzie rozpatrzony na najbliższym zebraniu. Planując doświadczenia proszę uwzględnić taką ewentualność.
 
Pliki do pobrania