Aktualności


Najbliższe zebranie odbędzie się dnia 29-08-2019 r. (czwartek). Wnioski przewidziane do rozpatrzenia na tym posiedzeniu będą przyjmowane do dnia 21-08-2019 r.

Od 1 stycznia 2019 roku zmieniają się formularze wniosków, dlatego wnioski należy składać na nowych formularzach:

Po wypełnieniu formularza wniosku należy sprawdzić jego poprawność korzystając ze wskazówek zawartych w pliku tekstowym zatytułowanym Instrukcja sprawdzania wniosku
Przed wydrukowaniem wniosku i zebraniem podpisów zaleca się przesłanie wstępnej wersji wniosku i streszczenia na adres e-mail Komisji w celu sprawdzenia, czy wniosek nie zawiera nieprawidłowości formalnych.

Składając wniosek, pismo lub raport użytkownika do oceny retrospektywnej należy przesłać wszystkie dokumenty (tj. wniosek, streszczenie, skany wyznaczeń, załączniki) na adres e-mail Komisji:

Ze względu na duże obciążenie jesteśmy zmuszeni do limitowania liczby wniosków rozpatrywanych na zebraniu. O przyjęciu wniosku do rozpatrzenia na najbliższym zebraniu decyduje data wpływu do LKE, a te które nie zostały zakwalifikowane będą rozpatrzone na następnym zebraniu, z zachowaniem ustawowego 40-dniowego terminu (art. 48 ust. 2 Ustawy). Złożenie wniosku w ostatnim dniu terminu składania wniosków nie oznacza więc, że wniosek będzie rozpatrzony na najbliższym zebraniu. Planując doświadczenia proszę uwzględnić taką ewentualność.
 
Pliki do pobrania